ÚRNAPJA, KRISZTUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK ÜNNEPE

EVANGÉLIUM:

Mk 14, 12-16. 22-26: A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust: „Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?” Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizeskorsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek: nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában.” Ezután zsoltárt énekelve kimentek az Olajfák hegyére.

HIRDETÉSEK:

Ma, Úrnapján, vagyis Krisztus testének és vérének az ünnepén a 9-es szentmise után tartjuk a hagyományos úrnapi körmenetet, az agapé ezért elmarad. A 11-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus énekel.

Hétfőn az esti szentmise után ¾ 6-tól gitáros, dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Kedden a felnőtt hittan alkalma már a szokott időben, a szentmise után, ¾ 6-kor kezdődik a nagyteremben.

Pénteken elsőpéntek lesz. Gyóntatás a reggeli szentmise után, valamint du. fél 5-től lesz a templomban, és az esti szentmise alatt is. Az esti szentmise után a plébánia felnőtt közösségei vezetőinek lesz találkozója a plébánián. Este 8 és 9 óra között vezetett, közösségi szentségimádás lesz a szentségi kápolnában a „Parázs” családos közösség vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit!

Engesztelő imaóra és közös rózsafüzér imádság lesz templomunkban szombaton du. 5 órától a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével. Szeretettel hívunk erre az imádságra mindenkit.

Jövő vasárnap az őrmezői 8 órai szentmise elmarad. Templomunkban 9-kor, 11-kor és este 6-kor lesznek a szentmisék.

Ünnepi papszentelés lesz az esztergomi bazilikában június 15-én, szombaton de. fél 11-kor. Ebben a szentmisében szenteli pappá Erdő Péter bíboros úr Piukovics Dániel diakónust. Imádkozzunk érte és a többi szentelendőért is! A papszentelési misére a külön busz reggel 8 órakor indul a templom elől, a hazaérkezés pedig du. 5 órakor lesz. Még van néhány szabad hely a buszon, jelentkezni a sekrestyében lehet az 5000 Ft/fő jelentkezési díj befizetésével.

Az idei tanév ünnepélyes lezárását, a „Te Deum” szentmisét két hét múlva, június 16-án 9 órakor tartjuk templomunkban.

Június 23-án, vasárnap, a 11-es szentmise Piukovics Dániel frissen szentelt atya ünnepi újmiséje lesz, amire mindenkit nagy örömmel és szeretettel hívunk és várunk. A szentmise után közös együttlét, agapé lesz a plébánia kertjében. Dani atyát szeretnénk megajándékozni egy „lelki csokorral”, ami azt jelenti, hogy különböző lelki felajánlásokat, lemondásokat, jótetteket lehet érte vállalni, és ezeket összegyűjtve adjuk majd át neki az újmiséje után. Aki úgy érzi, hogy szívesen adna lelki ajándékot Dani atyának, az a templom főbejáratánál levő kis asztalon található cédulákból töltsön ki egyet, majd dobja be a „lelki csokor Dani atyának” feliratú dobozba. Fontos, hogy amit bevállalunk, azt valóban meg is tegyük, hiszen csak így lesz igazi ajándék.

A június 24-e és 28-a között megrendezésre kerülő napközis táborra a szabad helyek függvényében, június 16-a vasárnapig lehet még jelentkezni a 7 évnél idősebb gyermekeknek az online jelentkezési lap kitöltésével:

https://forms.gle/EYtbyt7k9eEDbmHdA


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy templomunk környékén fizetős a parkolás hétköznaponként reggel 8 és este 6 óra között. Ne feledkezzünk meg a parkolási díj fizetéséről! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései