SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

Lk 2, 41-52: Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.” Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt.

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a karácsonyfa állítással, a pásztorjáték szervezésével és előadásával, a Gellértesítő Magazin szerkesztésével, a templom takarításával vagy bármilyen más módon hozzájárultak ahhoz, hogy karácsonyi ünneplésünk valóban szép és felemelő legyen. Isten fizesse meg fáradozásukat!

A mai napon külön áldásban részesítjük a családokat minden szentmise végén.

A héten hétfőtől péntekig, december 27-e és 31-e között csak az esti szentmisék lesznek megtartva templomunkban, amelyek kivételesen este 6 órakor fognak kezdődni. Ezeken a napokon nem lesz gyóntatás.

Pénteken, december 31-én az egésznapos szentségimádás elmarad. Este 6 órakor lesz az évvégi hálaadó szentmiseéjjel fél 12-kor pedig hálaadó szentségimádásra várjuk a testvéreket a templomba. Éjfélkor a megszólaló harangokkal búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat. A szentségi áldás után Himnuszt éneklünk.

Szombat, január 1-je újév napja, ami egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep.Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisékDél és 18 óra között szentségimádást tartunk szentségi kápolnánkban, amennyiben miden időpontra vállal valaki szentségőrzést a hátsó asztalra kihelyezett lapon. Éljünk a lehetőséggel, s kezdjük az új évet a szentségi Jézus társaságában!

Előre hirdetjük, hogy január 6-án csütörtökön Vízkereszt, vagyis Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe lesz. Mivel ez a nap munkanap, ezért nem tartunk vasárnapi miserendet, hanem reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, amiket vízszenteléssel kezdünk. A megszentelt vízből a szentmisék után tetszőlegesen vihetünk otthonainkba is.

Plébániánkon mindenki számára nyitott imacsoportot szervezünk, melybe azokat a testvéreket várjuk, akik szeretnének rendszeresen, közösen imádkozni és énekelve dicsőíteni az Istent, s elég bátrak ahhoz is, hogy az imatapasztalatukról beszéljenek is mások társaságában. Az alkalmak csütörtökönként, az esti szentmise és szentségimádás után lesznek, az első, alakuló találkozó január 6-án, Vízkereszt napján. Mivel aznap az esti, ünnepi szentmise 6 órakor fog kezdődni, ezért az imacsoportra este 7 órára várjuk az érdeklődőket.

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy egyházmegyénkben 2022. január 1-jétől változnak a „stóladíjak”, vagyis a temetési és esketési szertartások összegei. Fontos tudni, hogy ezek az összegek nem „vételárak”, hanem ajánlott adományozási összegek. Így január 1-jétől egy temetési szertartásért adandó adomány javasolt összege 35 000 Ft, míg egy esketési szertartásé pedig 40 000 Ft lesz.

Megjelent a Gellértesítő Magazin karácsonyi száma, s elvihető a templom főbejáratánál lévő kis asztalról. Családonként egyet vigyünk belőle!

Áldott karácsonyt és kegyelmekben gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek!