ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Lk 1, 39-45: Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked!”

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Hétfőtől péntekig, vagyis még december 24-én is, a reggel 7 órai szentmisék helyett, hajnali roráte szentmisét tartunk templomunkban reggel 6 órakorHétfőn, szerdán és pénteken gyóntatunk is a roráte szentmisék alatt. Ezen kívül lesz gyóntatás csütörtökön, az esti szentmise után is.

December 24-én, pénteken du. 4 órakor pásztorjáték lesz templomunkban, éjfélkor pedig ünnepi szentmise. Az éjféli szentmise előtt közös éneklés lesz 11 órától a Szent Gellért Gitáros Énekkar vezetésével, ami alatt gyónási lehetőség is lesz. Az éjféli szentmise alatt viszont nem lesz gyóntatás! Ezen a pénteken a szokásos egésznapos szentségimádás elmarad.

December 25-e, szombat, karácsony napja parancsolt ünnep, vagyis az egyház előírása szerint ekkor kötelező a szentmisén való részvétel. Ebbe beleszámít már az éjféli szentmise is. 25-énünnepi miserendet tartunk: Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti misék alatt gyóntatás is lesz.

December 26-án, karácsony másnapján, Szent Család vasárnapján szintén ünnepi miserendet tartunk: Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti misék alatt gyóntatás is lesz, a 9-es mise utáni agapé viszont elmarad. A szentmisék végén külön megáldjuk a családokat. Az esti szentmise gitáros lesz.

A két ünnep között, december 27-e hétfőtől 31-e péntekig csak az esti szentmisék lesznek megtartva templomunkban, amelyek kivételesen este 6 órakor fognak kezdődni. Ezeken a napokon nem lesz gyóntatás.

December 31-én, pénteken az egésznapos szentségimádás elmarad. Este 6 órakor lesz az évvégi hálaadó szentmiseéjjel fél 12-kor pedig hálaadó szentségimádásra várjuk a testvéreket a templomba. Éjfélkor a megszólaló harangokkal búcsúzunk az óévtől és köszöntjük az újat. A szentségi áldás után Himnuszt éneklünk.

Január 1-je, szombat, újév napja, ami egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. Dél és 18 óra között szentségimádást tartunk szentségi kápolnánkban, amennyiben miden időpontra vállal valaki szentségőrzést a hátsó asztalra kihelyezett lapon. Éljünk a lehetőséggel, s kezdjük az új évet a szentségi Jézus társaságában!

Plébániánk karitász csoportja kéri, hogy akinek tudomása van olyan plébániai hívő testvérről – idősről, fiatalról, családosról vagy egyedülállóról – aki valamilyen módon segítségre szorul, az jelezze ezt a sekrestyében vagy a karitász csoport megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Szeretettel várják azok jelentkezését is, akik szívesen feliratkoznának a karitász csoport levelezőlistájára, ahol folyamatosan értesülhetnek az aktuális segítségnyújtási lehetőségekről, így tetszés szerint tudnak bekapcsolódni a karitász tevékenységébe. A segítségnek számos lehetősége van: ima, személyes segítségnyújtás, anyagi támogatás. A cél az, hogy a szükséget és a segítséget minél hatékonyabban egymáshoz tudjuk kapcsolni. A karitász csoport elérhetőségei: Sárospataki Máté csoportvezető; e-mail: [email protected]; telefon és SMS üzenetek: +36 30/4897767.