ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Lk 3, 10-18: Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.” A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.” És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget.

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Karácsonyi ajándékkészítés, mézeskalács sütés és búzaültetés lesz ma a 9-es szentmise után a nagyteremben. Szintén a mai napon családos hittan is lesz du. 4 órától a nagyteremben, valamint este 7-től ifjúsági lelki program és gyónási lehetőség a templomban.

Adventben minden héten hétfőtől szombatig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráte szentmiséket tartunk templomunkban reggel 6 órakorA roráte szentmisék után nincs szentségimádás, kivéve pénteken, amikor szokásos módon egész napos szentségimádást tartunk az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

A gyóntatás rendje: hétfőn és szerdán reggel 6-tól a roráte szentmise alatt; csütörtökön az esti szentmise után (kb. 17.40-től) a szentségimádás alatt; pénteken 16 órától az esti szentmise kezdetéig; szombaton az esti szentmise után igény szerint, amennyiben valaki jelzi gyónási szándékát a miséző atyának; vasárnap minden szentmise alatt.

Mindenkinek hálásan köszönjük a segítségét, aki tartós élelmiszerrel, édességgel vagy tisztálkodási szerekkel hozzájárult ahhoz, hogy a határon túli gyermekeknek szép legyen a karácsonya. Az összegyűlt adományokat a szervezők már el is szállították templomunkból.

ministránsok karácsonyváró ünnepi összejövetele a ministránsgyűlés szokott idejében lesz, most pénteken, december 17-én az esti szentmise után, 17.45-től 19 óráig. Minden ministránst szeretettel várunk, azokat is, akik esetleg az ajándék húzásban nem vettek részt. Ekkor lesz az adventi ministránsverseny eredményhirdetése is.

A Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus évzáró koncertje lesz templomunkban pénteken, december 17-én 19 órakor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az adventi lelki készület jegyében közös bűnbánati liturgiát tartunk templomunkban szombaton, december 18-án du. 4 órától az esti szentmise kezdetéig. Az alkalom közös imádsággal és egy beszéddel fog kezdődni, majd szentségimádással folytatódik, miközben az atyák gyóntatni fognak. Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, s készüljünk közösen, lelkileg karácsony ünnepére!

Jövő vasárnap, december 19-én a 9-es szentmise gitáros lesz. A kórus vezetője, Börcsök Árpád szeretettel várja mindazok jelentkezését, gyerekekét is, akik szívesen énekelnének a kórusban vagy zenélnének valamilyen hangszeren. Jelentkezni a sekrestyében vagy nála lehet személyesen.

Előre hirdetjük a kedves testvéreknek templomunk karácsonyi ünnepi miserendjét:

  • December 24-én, pénteken reggel 6 órakor lesz az utolsó adventi roráte szentmise. Du. 4 órakor pásztorjáték lesz templomunkban, éjfélkor pedig ünnepi szentmise. Az éjféli szentmise előtt közös éneklés lesz 11 órától a Szent Gellért Gitáros Énekkar vezetésével. Ezen a pénteken a szokásos egésznapos szentségimádás elmarad.
  • December 25-e, szombat, karácsony napja, parancsolt ünnep. Ezen a napon ünnepi miserendet tartunk: Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti misék alatt gyóntatás is lesz.
  • December 26-án, karácsony másnapján, Szent Család vasárnapján szintén ünnepi miserendet tartunk: Őrmezőn reggel 8-kor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A délelőtti misék alatt gyóntatás is lesz, a 9-es mise utáni agapé viszont elmarad. A szentmisék végén külön megáldjuk a családokat. Az esti szentmise gitáros lesz.
  • A két ünnep között, december 27-e hétfőtől 31-e péntekig csak az esti szentmisék lesznek megtartva templomunkban, amelyek kivételesen este 6 órakor fognak kezdődni.

Plébániánk karitász csoportja kéri, hogy akinek tudomása van olyan plébániai hívő testvérről – idősről, fiatalról, családosról vagy egyedülállóról – aki valamilyen módon segítségre szorul, az jelezze ezt a sekrestyében vagy a karitász csoport megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Szeretettel várják azok jelentkezését is, akik szívesen feliratkoznának a karitász csoport levelezőlistájára, ahol folyamatosan értesülhetnek az aktuális segítségnyújtási lehetőségekről, így tetszés szerint tudnak bekapcsolódni a karitász tevékenységébe. A segítségnek számos lehetősége van: ima, személyes segítségnyújtás, anyagi támogatás. A cél az, hogy a szükséget és a segítséget minél hatékonyabban egymáshoz tudjuk kapcsolni. A karitász csoport elérhetőségei: Sárospataki Máté csoportvezető; e-mail: [email protected]; telefon és SMS üzenetek: +36 30/4897767.