ADVENT 2. VASÁRNAPJA

Lk 3, 1-6: Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Júdea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét.”

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Ma a szentmisék után az „Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében kis gyertyákat vihetnek haza a testvérek templomunkból. A gyertyákért adott összeggel helyi karitászunk munkáját, s a karácsonyi ajándékcsomagok készítését támogathatják.

Adventben minden héten hétfőtől szombatig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráte szentmiséket tartunk templomunkban reggel 6 órakorA roráte szentmisék után nincs szentségimádás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egész napos szentségimádást tartunk az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

A gyóntatás rendje karácsonyig a következőképpen alakul: hétfőn és szerdán reggel 6-tól (a roráte szentmise alatt); csütörtökön az esti szentmise után (kb. 17.40-től) a szentségimádás alatt; pénteken 16 órától az esti szentmise kezdetéig; szombaton az esti szentmise után igény szerint, amennyiben valaki jelzi gyónási szándékát a miséző atyának; vasárnap minden szentmise alatt.

A határon túli, külhoni magyar iskoláknak, óvodáknak és gyermekotthonoknak szánt adományaikat december 9-e csütörtökig hozhatják a kedves testvérek a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Tartós élelmiszert és édességet, valamint tisztálkodási szereket gyűjtünk, ruhát és játékot nem!

Karácsonyi ajándékkészítés, mézeskalács sütés és búzaültetés lesz jövő vasárnap a 9-es szentmise után a nagyteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Családos hittan lesz jövő vasárnap du. 4 órától a plébánia nagytermében. Minden családot és házaspárt szeretettel hívunk, gyermekvigyázásról gondoskodunk.

Ifjúsági adventi lelki programot tartunk a templomban jövő vasárnap, december 12-én este 7 órától. Az est folyamán lesz imádság, tanítás, dicsőítő énekek és gyónási lehetőség. Minden fiatalt szeretettel hívunk és várunk!

Az adventi lelki készület jegyében közös bűnbánati liturgiát tartunk templomunkban december 18-án, szombaton du. 4 órától az esti szentmise kezdetéig. Az alkalom közös imádsággal és egy beszéddel fog kezdődni, majd szentségimádással folytatódik, miközben az atyák gyóntatni fognak. Éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, s készüljünk közösen, lelkileg karácsony ünnepére!

A Szeniorok Baráti Körének találkozói a járványhelyzetre tekintettel januárig elmaradnak. A legközelebbi találkozó helyéről és időpontjáról a jövő év elején lesz tájékoztatás.

Előre hirdetjük, hogy nyáron – 5 év után – ismét lesz plébániai nagytábor, amire mindenkit, gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családosokat és egyedülállókat egyaránt nagy szeretettel hívunk. A tábor időpontja már meg is van: 2022. július 27-31-ig (szerda-vasárnap). A táborról minden további információt majd a későbbiekben hirdetünk, azonban kérjük, hogy a dátumot már most írjuk be naptárunkba. Köszönjük szépen!