ADVENT 1. VASÁRNAPJA

Lk 21,25-28.34-36: Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A múlt heti országos karitász-gyűjtésre templomunkban 347.280 Ft gyűlt össze, a Szent Erzsébet kenyerekért pedig 495.370 Ft adományt adtak a kedves testvérek. Mindenkinek hálásan köszönjük a nagylelkű adományát!

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása: ma estig lehet szavazni a jelöltek közül azokra, akiket szívesen látnánk az új testületben. A jelöltek rövid fényképes bemutatkozása a hirdetőtáblákon megtekinthető, szavazólap pedig a hátsó asztalon vagy a sekrestyében található. Minden nagykorú hívő szavazhat, de különösen is bíztatjuk erre azokat, akik rendszeresen járnak templomunkba és részt vesznek közösségeink életében. Mindenki csak 1 db. kitöltött szavazólapot adhat le.

Adventben minden héten hétfőtől szombatig – a reggel 7 órai szentmisék helyett – hajnali roráté szentmiséket tartunk templomunkban reggel 6 órakor. Mindenkit bíztatunk arra, hogy vegyen részt ezeken a szentmiséken, ezzel is segítve a lelki megújulást és kifejezve a Jézusra való várakozást. Az első roráté szentmise most hétfőn lesz. A roráté szentmisék után nem lesz szentségimádás és gyóntatás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egész napos szentségimádás lesz az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

Pénteken elsőpéntek lesz, vagyis gyóntatunk nem csak du. 4 órától, hanem az esti szentmise alatt is. Este 8 és 9 óra között vezetett szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában plébániánk ifjúsági csoportjának közreműködésével, utána pedig az Apaklub szervez egész éjszakás virrasztást és szentségimádást a szombati roráte szentmise kezdetéig. Szeretettel várunk mindenkit!

A határon túli, külhoni magyar iskoláknak, óvodáknak és gyermek-otthonoknak szánt adományaikat december 9-e csütörtökig hozhatják a kedves testvérek a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Tartós élelmiszert és édességet, valamint tisztálkodási szereket gyűjtünk, ruhát és játékot nem!

Előre hirdetjük, hogy ifjúsági adventi lelki programot tartunk december 12-én, vasárnap este 7 órától. Az est folyamán lesz előadás, imádság, dicsőítő énekek és gyónási lehetőség. Minden fiatalt szeretettel várunk!

Advent folyamán az „Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében kis gyertyákat vihetnek haza a testvérek templomunkból. A gyertyákért adott összeggel helyi karitászunk munkáját, s a karácsonyi ajándékcsomagok készítését támogathatják.

A vírushelyzet miatt a Carmine Celebrat kórus próbái átmenetileg elmaradnak.