KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM: Jn 18, 33b-37
Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan ma a templomokban országos gyűjtés van a Karitász javára, vagyis a perselypénz teljes összegét erre a célra küldjük fel az egyházmegye központjába. A szentmisék után Erzsébet-kenyér vásárt tartunk: a megáldott kenyerekért jelképes összeget elfogadunk, amellyel helyi karitászunk munkáját támogathatják. Köszönjük szépen nagylelkű adományaikat!

Az idei évben ismét lesz pásztorjáték templomunkban december 24-én du. 4 órakor. Szeretettel várunk szereplőnek minden iskolás korú gyereket és fiatalt! Jelentkezni a sekrestyében, emailen ([email protected]) vagy az első próbán lehet. Az első, szereposztó próba ma du. 5 órakor lesz a templomban.

Az aktuális állami és egyházi járványügyi rendelkezések értelmében a templomban és a plébánia épületében is kötelező a védőmaszk viselése. A liturgiában mellőzzük a kézfogást, a szentáldozás pedig csak kézbe lehetséges. Köszönjük a megértést és kérjük mindenkitől ezen szabályok betartását.

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása: jövő vasárnap estig lehet szavazni a jelöltek közül azokra, akiket szívesen látnánk az új testületben. A jelöltek rövid fényképes bemutatkozása a hirdetőtáblákon megtekinthető, szavazólap pedig a hátsó asztalon vagy a sekrestyében található. Minden nagykorú hívő szavazhat, de különösen is bíztatjuk erre azokat, akik rendszeresen járnak templomunkba és részt vesznek közösségeink életében. Figyelem! Vannak olyan személyek (a plébánia papjai és diakónusai, illetve néhány belső munkatárs), akik hivatalból tagjai lesznek az új testületnek, ezért rájuk nem kell szavazni, s az ő nevük nem is szerepel a szavazólapon. Mindenki csak 1 db. kitöltött szavazólapot adhat le.

Környékbeli templombúcsú a héten: a tabáni Alexandriai Szent Katalin templom búcsúja lesz csütörtökön, november 25-én este ¼ 8-kor. Az ünnepi szentmisére szeretettel vár mindenkit Hegyi Balázs plébános atya.

Szombaton, november 27-én du. fél 3-tól lelki programot és adventi koszorúkészítést tartunk a plébánián, amire szeretettel várunk minden érdeklődőt: fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Fél 3-tól fél 5-ig lelki program lesz – hitoktatóink segítségével – külön gyermekeknek és felnőtteknek, majd fél 5-től adventi koszorúkészítés. Ezután közösen részt veszünk az esti 6-os szentmisén, melynek keretében meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. A koszorúkészítéshez az alapanyagokról gondoskodunk, de aki egynél több koszorút szeretne készíteni, vagy külön díszítést ráhelyezni, azt kérjük, hogy ezekről maga gondoskodjék.

Jövő vasárnappal megkezdődik az új egyházi év és az adventi időszak, ami kiváló lehetőség a lelki megújulásra és a bűnbánatra. Mindenkit bíztatunk arra, hogy otthonában készítsen adventi koszorút, s próbáljon több időt fordítani az elcsendesedésre és az imádságra. Templomunkban advent folyamán (vagyis november 29-től) vasárnapok kivételével reggel 6 órakor roráté szentmiséket tartunk. A roráté szentmisék után nem lesz szentségimádás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egész napos szentségimádás lesz az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

Plébániánk idén is bekapcsolódik a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésbe, melynek során határon túli, külhoni magyar iskolákat, óvodákat és gyermekotthonokat ajándékozhatunk meg. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket és játékokat gyűjtünk, ruhát nem! Az adományokat december 9-e csütörtökig hozhatják a testvérek templomunkba, a két gyóntatóhelyiség közötti kék üveges részre.