ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya.
(Mk 13,24-32)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Családos hittan lesz ma du. 4-től 6-ig a plébánia nagytermében. Minden családot és házaspárt szeretettel várunk, gyermekvigyázás is lesz.

gyászfeldolgozó csoport összejövetele lesz hétfőn, november 15-én a templomban az esti mise után, 18-19 óráig. Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik a veszteségük feldolgozásában segítséget kérnek.

Weiner Leó Katolikus Zeneiskola egyházzenei koncertje lesz templomunkban kedden, november 16-án este 6 órakor. Mindenkit szeretettel várunk, de – az iskola kérésére – a belépés feltétele a védettségi igazolvány megléte.

Pénteken, november 19-én az esti szentmise után szoborkertünkben megkoszorúzzuk Árpád-házi Szent Erzsébet szobrát.

Szombaton, november 20-án ünnepeljük templomunk felszentelésének évfordulóját. A templomszentelés napja, vagyis a „kisbúcsúnk”, számunkra főünnep, melynek kapcsán kifejezzük templomunk és Egyházunk iránti szeretetünket és hűségünket. Szeretettel várjuk a Testvéreket a szentmisékre.

Az Eucharisztikus Kongresszus titkársága által meghirdetett világméretű szentségimásba bekapcsolódva, 1 órás, vezetett, énekes szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket szombaton, november 20-án du. 5 órára templomunkba, a szentségi kápolnába. Adjunkközösen hálát a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszusért és imádjuk, dicsőítsük az Oltáriszentségben velünk levő Jézust! Az eseményre lehet regisztrálni is a corpusdomini.iec2020.hu oldalon. (https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/1676)

Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület szeretettel vár mindenkit a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola hangversenyére szombaton, november 20-án este fél 6-kor a zeneiskola őrmezői hangversenytermébe (Bp. XI. Menyecske u. 2.). A belépés díjtalan, de feltétele a védettségi igazolvány megléte. A koncert alatt védőmaszk használata kötelező.

Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan, jövő szombaton este és vasárnap a szentmisék után – hagyományosan – Erzsébet-kenyér vásárt tartunk.A megáldott kenyerekért jelképes összeget elfogadunk, amellyel helyi karitászunk munkáját támogatják. A jövő hétvégén országos gyűjtés is lesz a Karitász javára, vagyis a perselypénz teljes összegét erre a célra küldjük. Előre is köszönjük nagylelkű adományaikat!

Az idei évben ismét lesz pásztorjáték templomunkban december 24-én du. 4 órakor. Szeretettel várunk szereplőnek minden iskolás korú gyereket és fiatalt! Jelentkezni a sekrestyében, emailen ([email protected]) vagy az első próbán lehet. Az első, szereposztó próba időpontja: jövő vasárnap, november 21-e du. 5 óra. További részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása. Miután összeállítottuk a jelöltek listáját és azt fényképekkel és rövid leírásokkal együtt kihelyeztük a hirdetőtáblára, illetve a hátsó kis asztalra, hogy mindenki megismerhesse a jelölteket, most következik a szavazás időszaka. Kérünk minden nagykorú hívőt, de különösen is azokat, akik rendszeresen járnak templomunkba és részt vesznek közösségeink életében, hogy november 28-a vasárnap estig töltsék ki a sekrestyében vagy az irodában a szavazólapot és jelöljék meg rajta azokat a személyeket, akiket a jelöltek közül szívesen látnának az új képviselőtestületben. Figyelem! Vannak olyan személyek (a plébánia papjai és diakónusai, illetve néhány belső munkatárs), akik hivatalból tagjai lesznek az új testületnek, ezért rájuk nem kell szavazni, s az ő nevük nem is szerepel a szavazólapon. Mindenki csak 1 db. kitöltött szavazólapot adhat le.

Hamarosan megkezdődik az új egyházi év és ezzel együtt az adventi időszak, ami a karácsonyra való készület és a lelki megújulás ideje. Ennek jegyében lelki programot és adventi koszorúkészítést tartunk a plébánián november 27-én, szombaton du. fél 3-tól. A programra szeretettel várunk minden érdeklődőt: fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Fél 3-tól fél 5-ig lelki program lesz – hitoktatóink segítségével – külön gyermekeknek és felnőtteknek, majd fél 5-től adventi koszorúkészítés. Ezután közösen részt veszünk az esti 6-os szentmisén, melynek keretében meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. A koszorúkészítéshez az alapanyagokról gondoskodunk, de aki egynél több koszorút szeretne készíteni, vagy külön díszítést ráhelyezni, azt kérjük, hogy ezekről maga gondoskodjék. Köszönjük!

Plébániánk idén is bekapcsolódik a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésbe, melynek során határon túli, külhoni magyar iskolákat, óvodákat és gyermekotthonokat ajándékozhatunk meg. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket és játékokat gyűjtünk, ruhát nem! Az adományokat december 9-e csütörtökig hozhatják a testvérek templomunkba.

A Főegyházmegyei Hivatal járványügyi rendelkezése értelmében a templomokban és a zárt helyiségekben tartott rendezvényeken maszkot kell viselni, fertőtleníteni kell kezeinket és mellőzni kell a kézfogást.