HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA


Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. (Jn 15,1-8)

Hirdetés

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A mai napon, május első vasárnapján, anyák napja van. Szeretettel köszöntünk minden édesanyát és Isten áldását kérjük életükre és szülői hivatásukra!

Május a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban minden nap, az esti szentmise után, énekes loretói litániát végzünk a templomban.       

Egyházmegyénkben sok éves hagyomány, hogy egy év során, egy beosztás szerint, minden nap van valamelyik templomban egésznapos szentségimádás. A mi templomunk egyik ilyen szentségimádási napja május 4-e. Éppen ezért most kedden, május 4-én egésznapos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig. Az utolsó órában, du. 4-től 5-ig vezetett szentóra lesz. A szentségimádási napra – a pénteki szentségimádásokhoz hasonlóan – kérjük, hogy iratkozzanak fel a kedves testvérek egy-egy időpontra, hogy egy valaki biztosan jelen legyen minden időpontban. Keressük fel minél többen a köztünk lakó Úr Jézust!

Az előbb hirdetett szentségimádási napon kívül szokásos módon megtartjuk a pénteki egésznapos szentségimádást is.

Jövő vasárnap du. 4-től 6-ig online családos hittan lesz. Új tagként jelentkezni Nyiri Szabolcsnál lehet.     

személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Liturgikus naptár

A képhez tartozó alt jellemző üres; adomany-853x1024.jpg a fájlnév

Útravaló

Jézus arra hív, hogy “maradjak benne”, pihenjek meg. Lehet, hogy ez kihívást jelent, mert tevékenykedni szeretnék, csinálni valamit. Időt szánok rá, hogy felismerjem, mire van szükségem ahhoz, hogy valóban Jézus életéhez kapcsolódjam, megismerjem szíve dobbanását, tőle kapjak életet, mint a szőlővessző a tőkéből.

A “megmaradni benne” kifejezés gyakran megjelenik ebben az evangéliumi szakaszban. Azt a bensőséges, személyes kapcsolatot jelenti, amelyre Jézus vágyik velünk. Ahogy a szőlővessző függ a szőlőtőtől, mert az táplálja, hogy éljen és növekedjék, úgy függ a tanítványok jóléte és termékenysége Jézustól.
Közel kell lennünk Jézushoz, hogy sok termést hozhassunk. “Az Isten dicsősége az élő ember” (Szt. Iréneusz). Teljes életet élek? Drága Istenem, kelts életre, ha halott lennék!

Néha ellenállunk a metszésnek. Nem értjük, hogy fontos a metszés, ha új termést akarunk hozni. Bíznunk kell Istenben a metszés során. Helyet kell adnunk Isten gondolatainak, szavainak és értékeinek saját földhözragadt gondolkodásunkkal szemben. Csak így válhatunk olyanná, mint az Úr.

Közel Szent József, a munkás ünnepéhez, az ő élete példája gazdagíthat minket. “Igent” mondott Istennek nehéz helyzetekben. Megnyitotta magát Isten oltókése előtt, és megtagadta saját igényeit. Kérem, hogy segítsen, hogy én is hasonlóan tegyek.

Forrás: https://www.szentter.com/node/187307