Húsvét IV. vasárnapja

Könyörgőnap a papi hivatásokért.

Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal.
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól.” (Jn 10,11-18)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A mai nap, húsvét 4. vasárnapja hagyományosan a papi és szerzetesi hivatások napja. Ennek kapcsán kérjük a kedves testvéreket, hogy imádkozzanak rendszeresen új papi és szerzetesi hivatásokért, s azokért is, akik már az Úr szőlőjében dolgoznak, hogy hűségesek tudjanak maradni hivatásukhoz, s örömüket leljék szolgálatukban. Ha valaki megkeresztelt, hívő fiatal férfiként érzi magában a hívást a papi szolgálatra, az Esztergomi Szeminárium honlapján talál bővebb információt, illetve segítséget a szemináriumba való jelentkezéshez.

Mivel templomunkban már ismét nyilvános szentmiséket tartunk, hétfőtől a hétköznapi szentmiséket nem közvetítjük online. Előre jelezzük a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap, május 2-án a Duna Tv templomunkból fogja közvetíteni a 11 órai szentmisét, ezért azt mi külön nem fogjuk közvetíteni, hanem a Duna Tv adásán keresztül lehet bekapcsolódni.       

Előre hirdetjük, hogy templomunkban egy hónap múlva, május 30-án, a vasárnap 9 órai szentmisében lesz az arra felkészült gyermekek elsőáldozása; a bérmálásra pedig június 5-én, szombaton az esti 6-os szentmise keretében kerül sor. Előre láthatólag ezen az estén Erdő Péter bíboros atya fog ellátogatni hozzánk, aki este fél 6-kor elsőszombati rózsafüzért fog velünk együtt imádkozni, majd utána bemutatja az ünnepi bérmálási szentmisét. 

A Jézus Szíve Társasága női szerzetesrend „Igent mondok” címmel 30 napos online női lelkigyakorlatot szervez május hónapban. Ez a lelkigyakorlat egy lehetőség arra, hogy Mária életének szemlélésével Igent mondjunk arra az életre, amit Istentől kaptunk. Jelentkezni a Jézus Szíve Társasága honlapján lehet.

személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

A képhez tartozó alt jellemző üres; adomany-853x1024.jpg a fájlnév

Ferenc pápa üzenete a hivatások 58. világnapjára

Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.  Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen. (VI. Pál pápa)