ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: „Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!”
(Mk 7,31-37)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

A mai napon 15 órakor a Hősök terén – az ünnepélyes megnyitóval és elsőáldozási szentmisével – kezdetét veszi a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Plébániánkról az eseményre délben indulunk közösen a templom elől, tömegközlekedéssel. Aki plébániánkon keresztül regisztrált a programra, de egyénileg szeretne a helyszínre menni, az a belépőjegyét átveheti a plébánián. Szendvicset, innivalót mindenki vigyen magával, illetve ha ülni szeretne az eseményen, akkor összecsukható kis széket is. Köszönjük! Templomunkban az esti 6-os szentmise elmarad!

A kongresszus teljes programja megtalálható a kongresszus honlapján (iec2020.hu), az okostelefonokra letölthető iec2020 applikációban vagy a templomunkban is kihelyezett szórólapokon. A főbb programok a következők:
– Maga a kongresszus a Hungexpo területén: hétfőtől péntekig reggel ¾ 9-től du. ½ 4-ig.
– Ákos koncert és Forráspont ifjúsági est: pénteken este 7 órától a Papp László Sportarénában.
– Családi nap: szombaton de. 10 órától a Margitszigeten.
– Ünnepi szentmise a Kossuth téren és gyertyás menet a Hősök terére: szombaton du. 5 órakor. Erre a programra közösen is indulunk plébániánkról du. 1-kor a templom elől.
– Záró pápai szentmise a Hősök terén: jövő vasárnap, szeptember 12-én de. fél 12-kor. Erre a programra közösen is indulunk plébániánkról reggel fél 8-kor a templom elől. FONTOS! Ezen a napon (jövő vasárnap) templomunkban elmaradnak a délelőtti szentmisék, vagyis az őrmezői, a 9-es és a 11-es szentmise.

A mi templomunkban a következő programok lesznek a héten:
– Szerdán, szeptember 8-án 17 órakor ünnepi dicsőítő, gitáros szentmisét mutat be templomunkban Gável Henrik albertfalvai plébános atya, a mise után pedig megújulási imaest lesz dicsőítő énekekkel, közbenjáró imádsággal és gyónási lehetőséggel. Az est folyamán a zenei szolgálatot az Eucharist együttes látja el.

– Csütörtökön, szeptember 9-én 19 órakor – az Ars Sacra Fesztivál keretében – egy fiatal pécsi csapat mutatja be templomunkban a „Punya, egy cigánymese Jézusról” című, kb. 1 órás színi előadást.  A nézők Jézus történetére egy cigányasszony nézőpontjából láthatnak rá.

– Jövő vasárnap, szeptember 12én 19 órakor a Concerto Kamarazenekar hangversenye lesz templomunkban.
Mindegyik programra nagy szeretettel várjuk a testvéreket!

Szeptember 17-e péntek délutántól (16:45) 18-a szombat estig (18:00) Doma atya ottalvós tanévnyitó kirándulást szervez 8 és 16 év közötti gyermekeknek és fiataloknak Fehérvárcsurgóra. Kirándulás, játék, vidám együttlét és lelki feltöltődés vár mindenkire. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a [email protected] címen lehet.

Az Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület szeptember 17-én, pénteken rendezi meg a hagyományos „Morus napot” este 18.30-as kezdéssel. Előadást tart: Kelemen Imre plébános atya. Helyszín: Őrmezői Közösségi Ház nagyterme (Cirmos utca 8.). A szervezők szeretettel várnak mindenkit!

Templomunkban az ünnepélyes tanévnyitó „Veni Sancte” szentmise két hét múlva vasárnap, szeptember 19-én lesz 9 órakor. Ebben a szentmisében ünnepélyesen megáldjuk majd hitoktatóinkat és közösségeink vezetőit. A szentmise után agapéra hívjuk a gyermekeket és a családokat a plébánia nagytermébe. Tisztelettel kérjük, hogy akik szívesen csatlakoznának a vasárnapi agapék előkészítésébe, jelentkezzenek a sekrestyében! Mivel az agapék előkészítését több csoport végzi felváltva, ez a szolgálat egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent vasárnap reggel 8 órától. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét!

Az új tanévben a következő plébániai hittancsoportokba várjuk a jelentkezőket:
– Óvodások és 1. osztályosok: kedd 17:00, plébániai ebédlő (Rajszi Ágnes)
– Elsőáldozásra készülők (3-4. osztályosok): hétfő 17.45 – 19.00, hittanterem (Doma atya)
– Az általános iskolásokat a ministráns csapatba várjuk. A ministránsgyűlések időpontja: péntek 17.45 – 19.00, templom (Doma atya, Imre atya és a ministráns vezetők)
– Középiskolások (9-12. osztályosok) és bérmálkozásra készülők (2 év múlva lesz majd bérmálás): szerda 18.00 – 19.30 (Doma atya)
– Egyetemisták: vasárnap 19.00 – 21.00 (Doma atya)
– Fiatal felnőttek: vasárnap 19.00 – 21.00 (Imre atya)
– Felnőtt katekézis – bibliaóra: hétfő 17.45 – 19.00, plébániai nagyterem (Imre atya)
Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet. A csoportok első alkalmai a Veni Sancte után, a szeptember 20-i héten lesznek.

Szeretettel várjuk azoknak a 6 évnél idősebb gyermekeknek a jelentkezését, akik ministrálni szeretnének. Számukra a képzés péntekenként lesz az esti mise után, ¾ 6-tól. Ugyanebben az időpontban várunk minden már avatott ministránst isministránsgyűlésre. Az első alkalom október 1-jén pénteken lesz.

Imre atya szeretettel várja azoknak a felnőtt korú testvéreknek a jelentkezését, akik a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) még nem részesültek, és most ezek valamelyikének felvételét kérik. Ha több jelentkező is lesz, akkor Imre atya csoportosan készíti fel őket a szentségek vételére péntekenként este fél 8-tól.

Carmine Celebrat Kórus már megkezdte ismét a próbák tartását, amik – rövid teaszünettel egybekötve – minden hétfőn és csütörtökön vannak este 6-tól ½ 9-ig az altemplomi Boldog Özséb teremben. A kórus szeretettel várja az énekelni vágyó új tagokat!

Szentlélek szeminárium, vagyis egy több héten át tartó lelkigyakorlat indul plébániánkon – meghívott előadókkal – fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az alkalmak –szeptember 30-i kezdéssel – csütörtökönként lesznek a templomban este fél 7-től 9-ig. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne hitében megújulni és megerősödni, illetve szeretné megtapasztalni a Szentlélek vezetését. Részletek a kihelyezett plakátokon, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, vagy a sekrestyében.

Gellértesítő heti hírlevél:
2021.09.05-Evkozi-23.-vasarnapLetöltés