ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan, kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?” Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.” Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: „Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.
(Mk 7,1-8.14-15.21-23)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Ma az esti 6-os szentmisében Szilas Imre beat-miséje kerül bemutatásra templomunkban a zeneszerző és társai előadásában.

Hétfőtől visszaáll templomunkban a hagyományos miserend, vagyis hétköznapokon reggel 7 órakor és délután 5 órakor lesznek a szentmisék. A reggeli szentmisék után – hétfőtől szombatig – csendes szentségimádást tartunk 8 óráig, péntekenként pedig egész napos szentségimádást az esti szentmise kezdetéig. Kérjük a kedves testvéreket, hogy ezekre a pénteki alkalmakra vállaljanak szentségőrzést és írják be magukat a hátsó asztalra kihelyezett lapon, mert amennyiben nincs minden időpontra legalább egy ember feliratkozva, nem tudjuk megtartani a szentségimádást.

Pénteken, szeptember 3-án, elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! Ezen a napon este 8 órától vezetett szentségimádás lesz a szentségi kápolnában az őrmezői közösség közreműködésével.

Szombaton, szeptember 4-én, imádságos előtalálkozót szervezünk mindazoknak, akik plébániánkról jelentkeztek az Eucharisztikus Kongresszusra. Szeretettel várjuk mindannyiukat az esti 6 órai szentmisére a templomba, majd azt követően a plébánia nagytermébe.

Bíboros atya külön kérésére, hogy minél többen részt tudjanak venni a kongresszus ünnepi szentmiséin, jövő vasárnap,szeptember 5-én nem lesznek a templomokban délutáni és esti szentmisék, így nálunk aznap elmarad az esti 6-os szentmise, szeptember 12-én vasárnap pedig nem lesznek délelőtti szentmisék, így nálunk elmarad az őrmezői, valamint a 9-es és a 11-es szentmise.

Jövő vasárnap, szeptember 5-én kezdődik aNemzetközi Eucharisztikus Kongresszus az elsőáldozással egybekötött nyitó szentmisével, ami 15 órakor lesz a Hősök terén. Szeptember 11-én szombaton a Kossuth téri szentmise és körmenet 17 órakor kezdődik, szeptember 12-én, vasárnap, a záró pápai szentmise pedig fél 12-kor. FONTOS! A szentmisékre legalább 2 órával a kezdés előtt meg kell érkezni, s a nagy tömeg miatt a tömegközlekedést célszerű igénybe venni. A szentmisék előtt a helyszínen felvezető műsorok lesznek. Érdemes magunkkal vinni szendvicset és innivalót, valamint összecsukható kis széket. Plébániánkról közös indulást is szervezünk az eseményekre: a nyitó misére vasárnap délben gyülekezünk a templom előtt, a Kossuth téri misére 11-én 13 órakor, a pápai záró misére pedig 12-én reggel fél 8-kor. A programokra a belépőjegyet mindenkinek magával kell vinnie. Akik korábban nálunk, a sekrestyében jelentkeztek a programokra, s egyénileg szeretnének a helyszínre menni, azok a jegyeiket pénteken vagy szombaton vehetik át a plébánián.

A kongresszus hetében templomunkban a következő programok lesznek:
– Szeptember 8-án, szerdán 17 órakor ünnepi dicsőítő, gitáros szentmisét mutat be templomunkban Gável Henrik albertfalvai plébános atya, a mise után pedig megújulási imaest lesz dicsőítő énekekkel, közbenjáró imádsággal és gyónási lehetőséggel. Az est folyamán a zenei szolgálatban közreműködnek a Gável testvérek, vagyis az Eucharist együttes.


– Szeptember 9-én, csütörtökön 19 órakor – az Ars Sacra Fesztivál keretében – egy fiatal pécsi csapat mutatja be templomunkban a „Punya, egy cigánymese Jézusról” című, kb. 1 órás színi előadást.  A nézők Jézus történetére egy cigányasszony nézőpontjából láthatnak rá.


– Szeptember 12én, vasárnap 19 órakor a Concerto Kamarazenekar hangversenye lesz templomunkban.
Mindegyik programra nagy szeretettel várjuk a testvéreket!

Szeptember 17-e péntek délutántól (16:45) 18-a szombat estig (18:00) Doma atya ottalvós tanévnyitó kirándulást szervez 8 és 16 év közötti gyermekeknek és fiataloknak Fehérvárcsurgóra. Kirándulás, játék, vidám együttlét és lelki feltöltődés vár mindenkire. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a [email protected] címen lehet.

Előre hirdetjük, hogy templomunkban az ünnepélyes tanévnyitó „Veni Sancte” szentmise az Eucharisztikus Kongresszus után, szeptember 19-én lesz 9 órakor. Ebben a szentmisében ünnepélyesen megáldjuk majd hitoktatóinkat és közösségeink vezetőit.

Az új tanévben a következő plébániai hittancsoportokba várjuk a jelentkezőket:
– Óvodások és 1. osztályosok: kedd 17:00 (Rajszi Ágnes)
– Elsőáldozásra készülők (3-4. osztályosok): hétfő 17.45 – 19.00 (Doma atya)
– Az általános iskolásokat a ministráns csapatba várjuk. A ministránsgyűlések időpontja: péntek 17.45 – 19.00 (Doma atya, Imre atya és a ministráns vezetők)
– Középiskolások (9-12. osztályosok) és bérmálkozásra készülők (2 év múlva lesz majd bérmálás): szerda 18.00 – 19.30 (Doma atya)
– Egyetemisták: vasárnap 19.00 – 21.00 (Doma atya)
– Fiatal felnőttek: vasárnap 19.00 – 21.00 (Imre atya)
– Felnőtt katekézis – bibliaóra: hétfő 17.45 – 19.00 (Imre atya)
Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet.

Szentlélek szeminárium, vagyis egy több héten át tartó lelkigyakorlat indul plébániánkon – meghívott előadókkal – fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Az alkalmak –szeptember 30-i kezdéssel – csütörtökönként lesznek a templomban este fél 7-től 9-ig. Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne hitében megújulni és megerősödni, illetve szeretné megtapasztalni a Szentlélek vezetését. Részletek a kihelyezett plakátokon, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, vagy a sekrestyében.

Gellértesítő heti hírlevél:
2021.08.29-Evkozi-22.-vasarnap