Szent Család vasárnapja

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne. (Lk 2,22-40)

Hirdetés

Miserend

A héten hétfőtől csütörtökig templomunkban elmaradnak a reggeli szentmisék, az esti szentmisék pedig este 6-kor kezdődnek. Ezekben a napokban nem lesz gyóntatás. December 31-én, csütörtökön, Szilveszter napján az esti 6-os szentmisében adunk hálát Istennek a 2020-as esztendő minden kegyelméért, valamint szentségi áldással kérjük segítségét a 2021-es évre.
Január 1-je péntek újév napja, ami egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep. Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. Dél és 18 óra között szentségimádást tartunk szentségi kápolnánkban, amennyiben miden időpontra vállal valaki szentségőrzést a hátsó asztalra kihelyezett lapon. Éljünk a lehetőséggel, s kezdjük az új évet a szentségi Jézus társaságában!

Bővebben az ünnepi miserendről >>

Családos közösség

Szent család vasárnapján kiemelten hirdetjük, hogy várjuk közösséget kereső családok jelentkezését a közösségek szórólapján megjelölt elérhetőségeken vagy a plébánia honlapján. Szeretettel hirdetjük családos hittanóráinkat is, amelyek minden hónap második vasárnapján délután 4 és 6 óra között, egyelőre online formában kerülnek megtartásra. Erre új tagként jelentkezni a [email protected] címre írt levéllel lehet. Következő alkalom: január 10!

Lukács László: A család az egyház szíve >>

Stóladíjak

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy egyházmegyénkben 2021. január 1-jétől változnak a „stóladíjak”, vagyis a temetési és esketési szertartások, valamint a miseszándékok íratásának összegei. Fontos tudni, hogy ezek az összegek nem „vételárak”, hanem ajánlott adományozási összegek. Így január 1-jétől pl. a csendes misékért adandó adomány javasolt összege 2000 Ft, az énekeseké pedig 4000 Ft lesz.

Liturgikus naptár

Erdő Péter: senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből

Senki nem maradhat ki a szeretet ünnepéből, legyen bár idős vagy magányos, beteg vagy kitaszított, elfoglalt ember, akit életének feladatai akadályoznak abban, hogy önmaga legyen és észrevegyen másokat is – mondta Erdő Péter az esztergomi bazilikában tartott hagyományos karácsonyi szentmisén.

Tovább olvasom >>

Címlapon: Giovanni Domenico Tiepolo – Pihenő Szent Család.