Karácsony utáni 2. vasárnap

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.” Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Isten nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van. (Jn 1,1-18)

Hirdetés

A héten templomunkban visszaáll a megszokott miserend: hétköznapokon 7-kor és 17 órakor, szombaton 7-kor és 18 órakor, vasárnap pedig 9-kor, 11-kor és 18 órakor lesznek a szentmisék. A keddi és a csütörtöki esti szentmisék után rövid szentségimádást tartunk.  

Szerdán Vízkereszt, vagyis Urunk megjelenésének parancsolt ünnepe lesz. Mivel ez a nap munkanap, ezért nem tartunk vasárnapi miserendet, hanem reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, amiket vízszenteléssel kezdünk. A megszentelt vízből a szentmisék után tetszőlegesen vihetünk otthonainkba is.

Vízkereszt

Vízkereszt ünnepéhez hagyományos módon kötődnek a ház-, illetve lakásszentelések. Akik szeretnék megáldatni otthonukat, kérjük, jelezzék a sekrestyében vagy irodai időben a plébánián! Nevet, címet, telefonszámot és egy általános időpont-megjelölést kérünk. A látogatás idejét és módját személyesen beszéljük meg.

Tudj meg többet a Vízkereszt ünnepéről >>

Szentségimádás

Pénteken ismét lesz szentségimádás a szentségi kápolnában a reggeli mise utántól 17 óráig, amennyiben minden időpontra lesz önként vállalkozó, aki a hátsó asztalra kihelyezett lapon felírja magát.   

Családos közösség

Vasárnap (január 10-én) családos hittan lesz délután 16 és 18 óra között, online formában. Erre új tagként jelentkezni Nyiri Szabolcsnál, vagy a plébánia honlapján megadott linken lehet. Új tagként jelentkezni a [email protected] címre írt levéllel lehet.

Lukács László: A család az egyház szíve >>

Liturgikus naptár

Január – Evangelizációs imaszándék:
Az emberi testvériségért: Imádkozzunk, hogy az Úra adja meg nekünk a kegyelmet, hogy más vallású testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és nyitottan minden ember felé.