NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Mk 9, 2-10: Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.

HIRDETÉSEK:

Ezen a hétvégén a katolikus templomokban országos gyűjtést tartanak a katolikus iskolák javára, a perselyadományokat erre a célra továbbítjuk majd az egyházmegye központjába. Köszönjük mindenkinek az adományát!

A plébániai kérdőíves felmérést lezártuk, köszönjük mindenkinek, aki időt szánt a kérdőív kitöltésére és ezzel hozzájárult plébániánk jobbá tételéhez! Most megkezdjük a kitöltött kérdőívek kiértékelését, a közeljövőben pedig valamikor beszámolunk majd az eredményekről.

Ma az esti szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért Énekkar közreműködésével.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében hétfőn, február 26-án este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A héten elsőpéntek lesz. A szentségi kápolnában szokásos módon egésznapos szentségimádást tartunk a reggeli mise végétől du. 5 óráig. Időpontot vállalni a kihelyezett lapon lehet. A du. 5 órai szentmise után keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálvárián. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, valamint du. fél 5-től, a szentmise alatt is. Este 8-tól 9-ig közösségi, vezetett szentségimádás lesz a kápolnában az ifjúság vezetésével.

Nagyböjti lelkinap lesz a plébánián felnőtteknek szombaton, március 2-án de. fél 10-től du. 5 óráig, melyben lesznek előadások, kiscsoportos beszélgetés, szentmise, szentségimádás, keresztút és gyónási lehetőség. A lelki napra mindenkit szeretettel várunk, jelentkezni lehet a sekrestyében és az irodában vagy e-mailben ([email protected]). Kérjük, hogy ebédre hideg ennivalót és innivalót hozzanak majd magukkal! Köszönjük szépen!

Elsőszombati engesztelő imaóra és közös rózsafüzér imádság is lesz templomunkban szombaton du. 5 órától a Rózsafüzér Társulat tagjainak vezetésével. Szeretettel hívunk erre az imádságra mindenkit, férfiakat, apukákat is!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei nagyböjtben is tartós élelmiszergyűjtést hirdet, ami nagyon jó alkalom arra, hogy az anyagilag nehéz helyzetben lévő szegény családokon segítsünk. A tartós élelmiszereket (pl. lisztet, cukrot, tésztát, tartós tejet, lekvárt, kekszet vagy teát) jövő vasárnap, március 3-a és az azt követő vasárnap, március 10-e között várjuk a templomba, a gyóntatóhelyiségek közötti kék üveges részre. Előre is köszönjük a kedves testvérek adományait! A püspöki kar ezzel kapcsolatos körlevele itt olvasható: PÜSPÖKI KAR KÖRLEVELE. A Karitász segítő munkájába telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk: ha hívjuk az 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

Ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk Doma atya vezetésével Válon, a Szent Mihály Majorban március 8-a péntek és 10-e vasárnap között. Szeretettel várjuk a fiatalok jelentkezését Doma atyánál személyesen, vagy a [email protected] e-mail címen.

Idén nyáron ismét lesz plébániai nagytábor, amelybe mindenkit nagy szeretettel invitálunk: gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családokat és egyedülállókat egyaránt! A tábor Sopronban lesz július 24-e (szerda) és 28-a (vasárnap) között. További információ a kihelyezett plakátokon és szóróanyagon, valamint plébániánk honlapján található. Jelentkezni itt lehet: PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR

„Emberhalász szeminárium” missziós képzés indul március 6-tól a Horváth Mihály téri Szent József Plébánián szerdánként 18 és 20 óra között. Jelentkezni a www.ehalasz.hu oldalon lehet.

Nagyböjti lelki megújulásunkhoz idén is segítség lehet a ferencesek által kidolgozott nagyböjti naptár, mely minden napra tartalmaz rövid elmélkedési anyagot és megvalósítandó feladatot. A naptár itt érhető el: NAGYBÖJTI NAPTÁR vagy nyomtatott formában elvihető a templom főbejáratánál levő kis asztalról.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései