ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 14, 25-33: Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.« Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

HIRDETÉSEK:

Templomunkban hétfőtől visszaáll az a megszokott rend, hogy hétfőtől szombatig a reggeli szentmisék után csendes szentségimádást tartunk a kápolnában, alatta pedig gyóntatunk. Ezeken a reggeli időpontokon kívül gyóntatunk minden csütörtökön és pénteken az esti szentmise előtt fél 5-től, valamint vasárnap a szentmisék alatt. Péntekenként egésznapos szentségimádást tartunk a kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, az esti szentmise kezdetéig. Ehhez az szükséges, hogy minden időpontra (félórás beosztással) legyen legalább egy valaki, aki biztosan vállal szentségimádást. Időpontot vállalni és feliratkozni a templom bejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet.

A vasárnap 9 órai szentmisék után minden héten agapét tartunk – az időjárás függvényében – a templomkertben vagy a nagyteremben. Ehhez azonban segítő emberekre van szükségünk. Tisztelettel kérjük, hogy akik szívesen csatlakoznának a vasárnapi agapék előkészítésébe, jelentkezzenek a sekrestyében vagy Földesi Eszternél. Ez a szolgálat egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent vasárnap reggel 8 órától. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét!

Nagytábori utótalálkozót tartunk templomunkban csütörtökön, szeptember 8-án este. Szeretettel hívunk minden volt táborozót a du. 5 órai szentmisére és az utána következő együttlétre, de szeretettel hívjuk azokat is, akik a táborban ugyan nem vettek részt, de most szeretnék megtapasztalni annak hangulatát és közösségi erejét. Kérjük, hogy akik jönnek, egy kis ennivalót vagy süteményt hozzanak a közös agapéhoz. Köszönjük szépen!

Nyárbúcsúztató, tanévnyitó kirándulásra, vidám együttlétre hívjuk az általános iskolás korú gyerekeket szombaton, szeptember 10-én. A kezdés 9 órakor lesz a templomban, a program vége pedig 17 órakor.  Hideg élelmet, innivalót és esőkabátot mindenki hozzon magával!Jelentkezni a sekrestyében lehet.

Az új tanévben ismét beindulnak a plébániai hittancsoportok és egyéb közösségek, melyekbe várjuk a jelentkezőket. A hittancsoportok és ifjúsági közösségek pontos beosztása itt olvasható, az egyéb plébániai közösségek bemutatása pedig itt található. Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet.

Plébániai imacsoportba hívjuk és várjuk mindazon felnőtt testvéreinket, akik szeretnének rendszeresen közösségben, mélyebben imádkozni. Az imacsoportok alkalmait minden hónap 1. és 3. hétfőjére tervezzük októberi kezdéssel. Kérjük, hogy aki még nem tagja régebben indult imacsoportnak, és most szeretne imacsoportba tartozni, az jelentkezzen a sekrestyében, hogy utána új csoportot tudjunk nekik indítani. Köszönjük szépen!

Képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián szeptember 12-én, hétfőn este 6 órától. Minden tagot szeretettel hívunk és várunk!

Forráspont ifjúsági est lesz 15 és 30 év közötti fiatalok részére szeptember 17-én, szombaton 15-től 20 óráig a BOK Sportcsarnokban. A programban lesz zenés dicsőítés, tanúságtételek, szentségimádás és szentmise. További információ és jelentkezés a forraspont.katolikus.hu oldalon vagy itt: https://www.facebook.com/forraspont.jezussal

Gyalogos Mindszenty-zarándoklat lesz szeptember 17-én, szombaton a városmajori plébániától Máriaremetéig. Az indulás 8 órakor lesz Városmajorból, a bíborosi szentmise pedig délben Máriaremetén. Mindenkit szeretettel várnak!

Előre hirdetjük, hogy templomunk búcsúját – a közelgő 30 éves évfordulóra való tekintettel – idén különleges ünnepélyességgel üljük meg Szent Gellért püspök ünnepén. A következő programokra várjuk a kedves testvéreket:

  • Szeptember 23-án, pénteken este ¼ 8-kor ünnepi előesti szentmise lesz templomunkban az espereskerület papjainak részvételével, amit Dr. Fehérváry Jákó OSB atya, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora mutat be. (Ezen a napon a szokásos du. 5 órai szentmise elmarad.)
  • Szeptember 24-én, szombaton du. 4-től veszi kezdetét templomunkban a program, melyben lesz énekes szentségimádás a Szent Gellért Gitáros Énekkar közreműködésével, majd Wittmann Róbert, korábbi képviselőtestületi elnökünk előadása a templom építéséről és első éveiről, azután pedig Pócs Béla, templomunk kántorának orgonahangversenye és a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola zenész növendékeinek előadása. Az esti 6-os szentmisét követően zenés, táncos „búcsús bál” lesz a plébánia nagytermében fiataloknak és családoknak. Kérjük, hogy akik erre jönnek, egy kis ennivalóval, süteménnyel vagy innivalóval járuljanak hozzá a büféasztal feltöltéséhez.
  • Szeptember 25-én, vasárnap 11 órakor lesz templomunkban a búcsús nagymise, melynek szónoka Dr. Csépányi Gábor, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa lesz. A szentmisén közreműködik a Carmine Celebrat kórus. A szentmise után az udvaron szokásos módon agapét tartunk, amire mindenkit szeretettel várunk!