ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 14, 1. 7-14: Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.” Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

HIRDETÉSEK:

Most péntektől ismét lesznek egésznapos szentségimádások a szentségi kápolnánkban, péntekenként a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, az esti szentmise kezdetéig. Ehhez az szükséges, hogy minden időpontra (félórás beosztással) legyen legalább egy valaki, aki biztosan vállal szentségimádást. Időpontot vállalni és feliratkozni a templom bejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet.

A héten elsőpéntek lesz. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, az esti szentmise előtt fél 5-től, valamint az esti szentmise alatt is. Este 8-tól 9-ig elsőpénteki közösségi, vezetett szentségimádás lesz a kápolnában az őrmezői közösség közreműködésével. Erre, attól függetlenül, hogy az alkalmat plébániánk egy konkrét közössége vezeti, természetesen mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Jövő vasárnap, szeptember 4-én 9 órakor tartjuk templomunkban az ünnepélyes Szentlélek-hívó tanévnyitó szentmisét. Erre a szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk plébániánk minden hitoktatóját és közösségvezetőjét, akik a szentmise keretében ünnepélyes áldásban részesülnek majd. A szentmise gitáros lesz. Börcsök Árpád diakónusunk szeretettel várja a kórusba az énekelni vágyó és/vagy hangszeren játszani tudó gyerekeket, fiatalokat. Érdeklődni és jelentkezni nála lehet személyesen. A szentmise után agapé lesz – az időjárás függvényében – a templomkertben vagy a nagyteremben. Plébániánk közösségei és hittancsoportjai az új tanévben – hacsak nincs külön kezdő időpont megjelölve – a Veni Sancte utáni héten kezdik meg összejöveteleiket.

Az új tanévben ismét beindulnak a plébániai hittancsoportok és egyéb közösségek, melyekbe várjuk a jelentkezőket. A hittancsoportok és ifjúsági közösségek pontos beosztása itt olvasható, az egyéb plébániai közösségek bemutatása pedig itt található. Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet.

Ismét várjuk plébániai imacsoportokba mindazon felnőtt testvéreinket, akik szeretnének közösségben, mélyebben imádkozni. Az imacsoportok alkalmai az idei tanévben minden hónap 1. és 3. hétfő este lesznek. Az 5 órai szentmise után gitáros dicsőítés lesz, majd rövid tanítás, utána pedig csoportokban imádkozás. Szeretettel várjuk a tavalyi évben már kialakult csoportokat és új érdeklődőket is. Gitáros dicsőítés ezeken az alkalmakon túl minden hónap 2. hétfőjén is lesz.

A szeptember 5-i hét hétfőjétől ismét visszaáll templomunkban az a megszokott rend, hogy hétfőtől szombatig a reggeli szentmisék után csendes szentségimádás lesz a kápolnában, valamint alatta gyónási lehetőség. Ezeken az időpontokon kívül gyóntatás lesz minden csütörtökön és pénteken az esti szentmise előtt fél 5-től, valamint vasárnap a szentmisék alatt.

Nagytábori utótalálkozót tartunk templomunkban szeptember 8-án, csütörtökön este. Szeretettel hívunk minden volt táborozót az 5 órai szentmisére és az utána következő együttlétre, de szeretettel hívjuk azokat is, akik a táborban ugyan nem vettek részt, de most szeretnék megtapasztalni annak hangulatát és közösségi erejét.

Nyárbúcsúztató, tanévnyitó kirándulást, vidám együttlétet szervezünk általános iskolás gyermekek részére szeptember 10-én szombaton. Jelentkezni a sekrestyében vagy az atyáknál lehet személyesen, a részletekről majd később tájékoztatjuk azokat, akik jelentkeztek.

Forráspont ifjúsági est lesz 15 és 30 év közötti fiatalok részére szeptember 17-én, szombaton 15-től 20 óráig a BOK Sportcsarnokban. A programban lesz zenés dicsőítés, tanúságtételek, szentségimádás és szentmise. További információ és jelentkezés a forraspont.katolikus.hu oldalon vagy itt: https://www.facebook.com/forraspont.jezussal

Gyalogos Mindszenty-zarándoklat lesz szeptember 17-én, szombaton a városmajori plébániától Máriaremetéig. Az indulás 8 órakor lesz Városmajorból, a bíborosi szentmise pedig délben Máriaremetén. Mindenkit szeretettel várnak!