ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 13, 22-30: Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

HIRDETÉSEK:

A mai napon a Katolikus Shalom Közösség jótékonysági vásárt tart plébániánkon. A szentmisék után lehetőségünk lesz a közösség tagjai által készített ikonok, brazil édességek, könyvek és kávé megvásárlására. A befolyt összeget a közösség a fiatalok körében végzett evangelizációs feladatokra, programok szervezésére fordítja.

Előre hirdetjük, hogy templomunkban az ünnepélyes Szentlélek-hívó tanévnyitó szentmisét két hét múlva, szeptember 4-én vasárnap 9 órakor tartjuk. Erre a szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk plébániánk minden hitoktatóját és közösségvezetőjét, akik a szentmise keretében ünnepélyes áldásban részesülnek majd. A szentmise után agapé lesz – az időjárás függvényében – a templomkertben vagy a nagyteremben. Plébániánk közösségeinek, valamint az új tanévben induló hittancsoportoknak a beosztását a jövő hétvégén hirdetjük majd.

Programajánló 15 és 30 év közötti fiataloknak: Forráspont ifjúsági est lesz szeptember 17-én, szombaton 15-től 20 óráig a BOK Sportcsarnokban. A programban lesz zenés dicsőítés, tanúságtételek, szentségimádás és szentmise. További információ és jelentkezés a forraspont.katolikus.hu oldalon.