ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 11, 1-13: Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket kísértésbe.” Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

HIRDETÉSEK:

Tegnap elkezdődött plébániánk ministránstábora, szerdán pedig kezdetét veszi a nagytábor is, kb. 270 fő részvételével. Imádkozzunk a táborokért, a vezetőkért és minden résztvevőért, hogy jól sikerüljenek a programok, s mindenki egészségesen, örömmel, hitében megújulva és növekedve térhessen majd haza.

A táborok miatt a most következő héten, július 25-e hétfőtől 30-a szombatig elmaradnak a reggeli 7-es szentmisék és csak a 17 órai, illetve szombaton a 18 órai szentmisék lesznek megtartva. Kedden, július 26-án reggel 7-kor igeliturgiát tartunk, majd egésznapos szentségimádás lesz a templomban 17 óráig, az esti szentmise kezdetéig. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy aki teheti, kapcsolódjon be a szentségimádásba, s a nap folyamán térjen be legalább egy rövid imádságra a templomba.

Szerda (július 27-e) és péntek (29-e) között plébániánkon az urnairoda zárva lesz. Megértésüket köszönjük!