ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 9, 51-62: Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak úrnapi, nyári száma, ami digitálisan itt olvasható:

HIRDETÉSEK:

Véget ért plébániánk napközis hittantábora, melyen több, mint 80 gyermek vett részt. Istennek hála, minden nap egészségesen, örömmel és sok szép élménnyel gazdagodva térhettek haza a gyermekek. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét és imádságát!

A nyári plébániai programok, valamint a helyettesítések és szabadságok miatt az új tanév kezdetéig elmaradnak templomunkban a reggeli szentmisék utáni, a csütörtök esti, valamint a pénteki egésznapos szentségimádások. A szentségi kápolna ettől függetlenül nyáron is nyitva van minden nap reggel 8 órától este 6 óráig, vagyis egyéni imádságra bármikor be lehet oda térni.

Gyóntatási rend templomunkban a nyár további részében: csütörtökönként az esti szentmise után; elsőpéntekeken a reggeli szentmise után és du. 4 órától a szentmise kezdetéig; valamint vasárnap a 9-es és a 11-es szentmise között (10 órától 10.50-ig) és az esti szentmise előtt fél 6-tól. A szentmisék alatt nem lesz gyóntatás. Ezeken az időpontokon kívül minden nap igény szerint gyóntat a miséző atya a szentmise után, ha valaki jelzi szándékát a sekrestyében.

Jövő vasárnap a templomokban országos „Péter-fillér” gyűjtés lesz a Szentszék javára. Kérjük a kedves testvéreket, hogy adományaikkal támogassák egyházunk központi működését!

Templomunk 30 éves évfordulója kapcsán kérjük,hogy akinek van régi felvétele vagy fényképe a templomépítésről, az első szentmiséről, illetve templomunk első éveiről, és ezeket szívesen megosztaná velünk, az jövő vasárnapig, július 3-ig hozza be ezeket a sekrestyébe, akár papír, akár digitális formában, s mi másolatot készítünk róla. Köszönjük szépen!

Jubileumi ima- és dicsőítő nap lesz a Puskás Arénában „Ez az a nap” címmel július 23-án, szombaton du. 2 órától este 10 óráig, számos hazai és külföldi előadó fellépésével. A rendezvényre 40.000 résztvevőt várnak a szervezők a Kárpát-medencéből és egész Európából. További információ és jegyvásárlás a www.ezazanap.hu oldalon.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak nyári száma. Családonként vigyünk belőle egyet a templom főbejáratánál levő kis asztalról. A magazin digitális formában itt olvaható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2022-2-_rnapja