ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 10, 1-12. 17-20: Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.” A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak úrnapi, nyári száma, ami digitálisan itt olvasható:

HIRDETÉSEK:

A nyári plébániai programok, valamint a helyettesítések és szabadságok miatt az új tanév kezdetéig elmaradnak templomunkban a reggeli szentmisék utáni, a csütörtök esti, valamint a pénteki egésznapos szentségimádások. A szentségi kápolna ettől függetlenül nyáron is nyitva van minden nap reggel 8 órától este 6 óráig, vagyis egyéni imádságra bármikor be lehet oda térni.

Gyóntatási rend templomunkban a nyár további részében: csütörtökönként az esti szentmise után; elsőpéntekeken a reggeli szentmise után és du. 4 órától a szentmise kezdetéig; valamint vasárnap a 9-es szentmise után, a 11-es szentmise előtt és az esti szentmise előtt. A szentmisék alatt nincs gyóntatás. Ezeken az időpontokon kívül minden nap igény szerint gyóntat a miséző atya a szentmise után, ha valaki jelzi szándékát a sekrestyében.

A mai napon a templomokban országos „Péter-fillér” gyűjtés van a Szentszék javára. Kérjük a kedves testvéreket, hogy adományaikkal támogassák egyházunk központi működését!

Jubileumi ima- és dicsőítő nap lesz a Puskás Arénában „Ez az a nap” címmel július 23-án, szombaton du. 2 órától este 10 óráig, számos hazai és külföldi előadó fellépésével. A rendezvényre 40.000 résztvevőt várnak a szervezők a Kárpát-medencéből és egész Európából. További információ és jegyvásárlás a www.ezazanap.hu oldalon.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak nyári száma. Családonként vigyünk belőle egyet a templom főbejáratánál levő kis asztalról. A magazin digitális formában itt olvaható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2022-2-_rnapja