ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 10, 25-37: Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?” Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak úrnapi, nyári száma, ami digitálisan itt olvasható:

HIRDETÉSEK:

A múlt vasárnapi Péter-fillér gyűjtés eredménye 390.535 Ft lett templomunkban, amit továbbítottunk az egyházmegye központjába. Köszönjük mindenkinek az adományát!

Előre hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a plébániai ministránstábor és nagytábor hetében rendkívüli miserend lesz templomunkban: július 25-e hétfőtől 30-a szombatig elmaradnak a reggeli 7-es szentmisék és csak a 17 órai, illetve szombaton a 18 órai szentmisék lesznek megtartva. Július 26-án, kedden van templomunk főpásztor által kijelölt egyik szentségimádási napja. Ezen a napon a reggeli szentmise időpontjában, vagyis reggel 7-kor igeliturgiát tartunk, majd egésznapos szentségimádás lesz 17 óráig, az esti szentmise kezdetéig. A szentségimádási napra kérjük, hogy iratkozzanak fel a kedves Testvérek, s vállaljanak szentségőrzést egy-egy konkrét időpontban, hogy legalább egy valaki biztosan jelen legyen mindig. Köszönjük szépen!

Előre tájékoztatunk mindenkit, hogy július 27-e szerda és 29-e péntek között plébániánkon az urnairoda zárva lesz. Megértésüket köszönjük!

Jubileumi ima- és dicsőítő nap lesz a Puskás Arénában „Ez az a nap” címmel július 23-án, szombaton du. 2 órától este 10 óráig, számos hazai és külföldi előadó fellépésével. A rendezvényre 40.000 résztvevőt várnak a szervezők a Kárpát-medencéből és egész Európából. További információ és jegyvásárlás a www.ezazanap.hu oldalon.

Örömmel hirdetjük, hogy elindult a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia Ifjúsági Bizottságának a honlapja, amely országos szinten tartalmazza a fontosabb ifjúsági eseményeket, programokat. A honlap címe: fiatal.katolikus.hu Érdemes böngészni, mert az ifjúsági programajánlón kívül számos hasznos és fontos információ is található itt.