ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Ezek az evangélium igéi. (Mt 25,1-13)

Hirdetések

A koronavírus járvány rohamos és nagymértékű terjedése miatt az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pénteken újabb rendelkezéseket adott ki a védekezéssel kapcsolatban. Eszerint a templomok továbbra is nyitva lesznek és a szentmisék meg lesznek tartva, de még fokozottabban kell ügyelnünk a korábban kiadott szabályok betartására: már a templomba belépéskor viseljünk maszkot s azt csak az áldozás idejére vegyük le; fertőtlenítsük kezeinket; kézbe áldozzunk, s szigorúan igyekezzünk megtartani a másoktól való kellő távolságot! Ne üljünk szorosan egymás mellé, hanem hagyjunk ki egymás között üres helyeket! Azon testvéreink, akik a vírus miatt jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, illetve veszélyeztetett helyzetben vannak, az Egyház tanítása szerint mentesülnek a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

Járványügyi intézkedés az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

A főegyházmegye rendelkezése azt is kéri, hogy a liturgikus programokon kívül hagyjunk el minden egyéb közösségi programot, ami nem feltétlenül szükséges, amin sokan vannak, s ahol nem biztosítható a kellő védekezés. Ennek fényében hétfőtől átmenetileg szüneteltetjük a plébániai hitoktatást és a közösségi alkalmak jelentős részét. Elmarad az óvodás hittan, az alsós – elsőáldozásra felkészítő hittan, a felsős hittan, a bérmálkozásra felkészítő hittan, az egyetemista hittan, a felnőtteknek szóló hétfői bibliaóra, valamint a ministráns gyűlések. Az elsőáldozásra felkészítő hittan a járvány elmúltával, a tavaszi félévben, néhány kijelölt szombati napon lesz megtartva. Ennek részleteit majd később hirdetjük. Kérjük a plébániai csoportok és a cserkész őrsök vezetőit, hogy közösségi alkalmaikat ők is szüneteltessék, vagy online módon tartsák meg. Köszönjük mindenkinek a megértését! Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, s bízzuk a Jóistenre egész plébániai közösségünket.

Templomunk szentségi kápolnája továbbra is minden nap nyitva lesz reggeltől estig, s meg lesznek tartva a pénteki szentségimádások is, amennyiben minden időpontra lesznek önkéntes szentségőrzést vállalók. Időpontokat vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.  

Pénteken, november 13-án este n8-kor lesz a Magyar Szentek templomának ünnepi búcsús szentmiséje. Szeretettel várja a testvéreket Écsy Gábor plébános atya.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.

Liturgikus naptár

Címlapkép: Görög freskó a tíz szűzről