Húsvétvasárnap

Plébániánk hirdetései húsvétvasárnap

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették?”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
(Jn 20, 1-9)

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy a nagyheti és húsvéti liturgiák templomunkban szépek legyenek. Köszönjük a ministránsoknak, a kántor úrnak és a passió énekeseinek, a sekrestyésnek, a Szent Sír elkészítőinek, a takarítóknak, valamint mindazoknak, akik a technikai hátteret biztosították és lehetővé tették az online közvetítéseket. Plébániai közösségünk minden tagjának kegyelmekben gazdag, áldott ünnepet kívánunk! 

A járványhelyzet miatt, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rendelkezései értelmében templomunkban továbbra is szünetelnek a nyilvános szentmisék és egyéb liturgiák, vagyis szentmiséinket hívek jelenléte nélkül mutatjuk be. Ettől függetlenül miseszándékot (intentio) továbbra is lehet kérni a szentmisékre a plébániai irodán.

Online közvetítések: Plébániánk YouTube csatornáján online közvetítjük minden hétköznap a 17 órai szentmisét, szombaton a 18 órai szentmisét, vasárnap pedig a 11 és a 18 órai szentmiséket. Ezen kívül Facebook oldalunkon hétfőtől szombatig minden reggel 7 órakor reggeli imaórát közvetítünk a szentségi kápolnánkból, az esti szentmisék előtt fél órával pedig esti dicséretet.     

Holnap, húsvéthétfőn 17 órakor közvetítünk szentmisét.

Aki szentgyónáshoz szeretne járulni, az a plébánia honlapján elérhető táblázatban, vagy a plébániai irodán jelentkezhet szentgyónásra, amit szabadtéren, a templomkertben végzünk.

A temető és templomunk szentségi kápolnája továbbra is nyitva van minden nap reggel 8 órától este 6 óráig. Pénteken ismét lesz egész napos szentségimádás, amennyiben a kápolnában kihelyezett lapon csütörtök estig minden időpontra jelentkezik valaki.

plébániai irodák húsvéthétfőn zárva lesznek, utána viszont nyitva, a szokásos rend szerint, fél 10-től du. fél 5-ig.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma. Digitális formában ITT érhető el, nyomtatott formában pedig a szentségi kápolnában.   

személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

A képhez tartozó alt jellemző üres; adomany-853x1024.jpg a fájlnév