Az isteni irgalmasság vasárnapja

Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. (Jn 20,19-31)

Hirdetések

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye legújabb rendelkezése szerint – tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára – 2021. április 17-e, szombattól ismét nyilvánosan, vagyis a nép részvételével lehet végezni a szentmiséket és egyéb liturgiákat, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával. Ennek értelmében szombattól a mi templomunkban is újra nyilvános szentmiséket tartunk, s visszaáll az eredeti mise- és gyóntatási rend, de továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldozás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás. Az online szentmise közvetítéseket egyelőre tovább folytatjuk plébániánk YouTube csatornáján.

A mai napon 16 órától online családos hittan lesz.     

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma. Digitális formában ITT érhető el, nyomtatott formában pedig a szentségi kápolnában.   

személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Isteni Irgalmasság kilenced

Liturgikus naptár

Címlapon: “Christ Shows Himself to Thomas” by Rowan LeCompte and Irene LeCompte in the Washington Cathedral in Washington, D.C.