Nagyböjt 2. vasárnapja


Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. (Mk 9,2-10)

Hirdetések

Nagyböjtben hétfőtől szombatig minden reggel ünnepélyes szentségimádást végzünk a szentségi kápolnában (kihelyezett Oltáriszentséggel) a reggeli 7-es mise végétől 8 óráig, ami alatt gyónási lehetőséget is biztosítunk. Ezen kívül gyóntatunk minden pénteken du. 4 órától, szombaton az esti szentmise alatt, vasárnap pedig minden szentmise alatt.                  

Nagyböjt péntekjein du. 5-kor keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálváriánál. Az esti szentmise a keresztút után kezdődik. Péntekenként továbbra is egész napos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli mise végétől a keresztút kezdetéig. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet.

Nagyböjtben a neokatekumenális út közössége reggeli imaórát végez templomunkban hétfőtől péntekig minden nap reggel 6 órakor, Imre atya pedig lelkigyakorlatos beszédet tart minden hétfőn az esti szentmise után. Ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.    

A Katolikus Karitász az idei nagyböjtben is tartós élelmiszergyűjtést hirdet, ami nagyon jó alkalom arra, hogy az anyagilag nehéz helyzetben lévő szegény családokon segítsünk. A tartós élelmiszereket (pl. lisztet, cukrot, tartós tejet, lekvárt, kekszet vagy teát) jövő vasárnap, március 7-e és az azt követő vasárnap, március 14-e között várjuk a templom jobb oldali gyóntatóhelyiségébe. Előre is köszönjük a kedves testvérek adakozását.

Nyári táborok

A gyermekek és fiatalok számára – amennyiben a vírushelyzet addigra lehetővé teszi – a következő nyári táborokat szervezzük:

  • Plébániai hittanos tábor 2. osztályos és idősebb gyermekek részére június 28-a hétfő és július 4-e vasárnap között Pusztafalun. Részletek a kihelyezett plakátokon olvashatók. Jelentkezni a sekrestyében, a plébániai irodában vagy a hitoktatóknál lehet a jelentkezési lap kitöltésével és az előleg befizetésével.
  • Ministránstábor június 20-a és 23-a között. Pontos részleteket a későbbiekben hirdetünk majd.
  • Napközis (otthon alvós) tábor 7-14 éves korig augusztus 23-a és 27-e között. Pontos részleteket a későbbiekben hirdetünk majd.    

Temetői szabályzat és ártáblázat

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy hétfőtől, március 1-jétől kis mértékben módosul plébániánk temetőjének szabályzata, valamint változnak az urnahelyek megváltásának árai is. Az új temetőszabályzat és ártáblázat a hirdetőtáblákon, valamint plébániánk honlapján olvasható.

Liturgikus naptár

Fontos!

Járványügyi intézkedések megerősítése az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében