ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Mt 18, 21-35: Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”

HIRDETÉSEK:

Az új tanévben szeretettel várjuk a jelentkezőket, új tagokat plébániai hittancsoportjainkba és egyéb közösségeinkbe. A csoportok pontos beosztása megtalálható a kihelyezett szórólapokon, a hirdetőtáblákon, valamint itt: KÖZÖSSÉGEK

DICSŐÍTŐ SZENTSÉGIMÁSÁT tartunk a szentségi kápolnában hétfőn, szeptember 18-án az esti szentmise után ¾ 6-tól, utána pedig az IMACSOPORTOKNAK lesz imaalkalma ½ 7-től. Szeretettel várjuk az új érdeklődőket, akik szeretnének közösségben, együtt imádkozni. Új imacsoportot akkor tudunk indítani, amennyiben összegyűlik megfelelő számú új jelentkező. Hétfőn lesz a GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT alkalma is Kovács Ferenc állandó diakónus vezetésével este ¾ 6-tól a templomi gyermekmegőrző helyiségben.

Az ANYA-KLUB alkalma most kivételesen nem a hónap utolsó hétfőjén, hanem holnap, hétfőn este ½ 9-től lesz a plébánia nagytermében. Szeretettel várnak minden édesanyát!

A SZENIOROK BARÁTI KÖRÉNEK tagjai találkoznak kedden, szeptember 19-én 10 órai kezdettel a plébánia nagytermében. Az alkalmak kéthetente lesznek keddenként, s a mostani tanévben a téma a filozófia története lesz. Szeretettel várják a csatlakozni kívánó 70 év feletti urakat.

APA-KLUB lesz kedden este fél 9-től a plébánia nagytermében. Szeretettel várják a régebbi tagokat és új érdeklődőket is.

Plébániánk baba-mama klubja, a „KÁLYHAKLUB” szerdánként tartja összejövetelét de. 10 és fél 12 között a nagyteremben. Aki kisgyerekes anyukaként vagy várandós kismamaként szeretne csatlakozni a közösséghez, kérjük, hogy a megadott e-mail címek valamelyikén érdeklődjön és jelentkezzen. Köszönjük!

Szeretettel várjuk templomunk ministránsait a rendszeres MINISTRÁNSGYŰLÉSEKRE pénteken az esti mise után, ¾ 6-tól a templomban. Ugyanekkorra várjuk azokat a 6 évnél idősebb, általános iskolás korú gyerekeket, akik szeretnének ministránsok lenni és a közösségükbe tartozni.

A középiskolás, egyetemista, illetve idősebb fiatalok részére TÖBB IFJÚSÁGI CSOPORT IS MŰKÖDIK plébániánkon.  Kérjük az újonnan csatlakozni vágyó fiatalokat, hogy Doma atyánál, illetve Imre atyánál érdeklődjenek a részletekről és a pontos csoportbeosztásról, illetve náluk jelentkezzenek!

Búcsús ifjúsági est lesz 30 év alatti fiatalok számára pénteken, szeptember 22-én este 7 órától a nagyteremben. A vidám együttlétre szeretettel várjuk a fiatalokat!

Szombaton, szeptember 23-án, Szent Gellért napjának előestéjén ünnepi búcsús szentmise lesz templomunkban az espereskerület papságának a részvételével este ¼ 8-kor. FIGYELEM: szombaton tehát az esti szentmise kivételesen nem 6 órakor, hanem ¼ 8-kor fog kezdődni!

Jövő vasárnap, szeptember 24-én ünnepeljük templomunk védőszentjét, Szent Gellért vértanú püspököt. Ezen a napon 11 órakor lesz templomunkban a búcsús nagymise, melyen a Carmine Celebrat kórus fog énekelni, a szónok pedig Balogh Attila atya, az Esztergomi Szeminárium rektora és egyházmegyénk pasztorális helynöke lesz. A szentmisén az Esztergomi Szeminárium teljes közössége részt fog venni, s a kispapok a szentmise előtt fél 11-től ünnepi, énekes zsolozsmát imádkoznak a templomban. Már erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A szentmise után az udvaron szokásos módon agapé lesz mindenki részére. Kérjük a kedves testvéreket, hogy egy-egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá a közös ünnepléshez, illetve aki tud, hozzon magával saját tányért, poharat és evőezközt. Aki szívesen részt venne segítőként az agapé előkészítésében és lebonyolításában, az kérjük, hogy jelentkezzen Doma atyánál vagy a sekrestyében. Köszönjük! Ezen a vasárnapon a szokásos 9-es szentmise utáni agapé elmarad. Az esti 6-os szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért Gitáros Énekkar zenei szolgálatával.

Előre hirdetjük, hogy Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében szeptember 25-én, hétfőn este 7 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Szintén előre hirdetjük, hogy két hét múlva, szeptember 30-a szombatra családos kirándulást szervezünk. A részleteket jövő hétvégén hirdetjük majd, de a dátumot már most be lehet írni naptárainkba.

Imre atya várja azon felnőtt testvérek jelentkezését, akik érdeklődnek a katolikus hit és egyház iránt, és szeretnék azt megismerni, illetve szeretnének megkeresztelkedni, bérmálkozni és elsőáldozók lenni. Amennyiben többen is jelentkeznek, csoport indul majd számukra szeptember végétől. Ha valakinek van olyan ismerőse, aki még nem jár közénk, de érdekelné egy ilyen lehetőség, bátran szóljunk neki erről a csoportról.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései