ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Mt 18, 15-20: Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: „Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

HIRDETÉSEK:

Képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián hétfőn, szeptember 11-én este 6 órától. Minden tagot szeretettel hívunk és várunk!

Az új tanévben beindulnak plébániai hittancsoportjaink és egyéb közösségeink, melyekbe várjuk a jelentkezőket, illetve az új tagokat. A csoportok pontos beosztása megtalálható a templomban kihelyezett szórólapokon, a hirdetőtáblákon, valamint itt: KÖZÖSSÉGEK

Ismét lesz NAGYI-KLUB, kedden 10 órától a nagyteremben. A közösség vezetője, Rita szeretettel várja a közösségre vágyó, tettrekész nagymamákat. Az alkalmak most keddtől kezdődően kéthetente lesznek 10 órától a nagyteremben.

APA-KLUB is lesz ebben a tanévben is, ám annak első alkalma kivételesen nem a hónap 2. keddjén, vagyis holnap lesz, hanem majd csak a jövő héten.

FELNŐTT HITTANRA vár Imre atya szeretettel minden érdeklődő és hitében elmélyülni vágyó felnőttet kedden ¾ 6-tól a plébánia nagytermébe. Az első néhány alkalmon a téma a szentmise magyarázata lesz.

Szeretettel várjuk templomunk ministránsait a rendszeres MINISTRÁNSGYŰLÉSEK-re pénteken az esti mise után, ¾ 6-tól a templomban. Ugyanekkorra várjuk azokat a 6 évnél idősebb, általános iskolás korú gyerekeket, akik szeretnének ministránsok lenni és a közösségükbe tartozni.

A 8. osztályos, középiskolás, egyetemista, illetve idősebb fiatalok részére TÖBB IFJÚSÁGI CSOPORT IS MŰKÖDIK plébániánkon.  Kérjük az újonnan csatlakozni vágyó fiatalokat, hogy Doma atyánál, illetve Imre atyánál érdeklődjenek a részletekről és a pontos csoportbeosztásról, illetve náluk jelentkezzenek!

Imre atya várja azon felnőtt testvérek jelentkezését, akik érdeklődnek a katolikus hit és egyház iránt, és szeretnék azt megismerni, illetve szeretnének megkeresztelkedni, bérmálkozni és elsőáldozók lenni. Amennyiben többen is jelentkeznek, csoport indul majd számukra szeptember végétől. Ha valakinek van olyan ismerőse, aki még nem jár közénk, de érdekelné egy ilyen lehetőség, bátran szóljunk neki erről a csoportról.

Plébániai imacsoportba hívjuk és várjuk mindazon felnőtt testvéreinket, akik szeretnének rendszeresen közösségben, mélyebben imádkozni. Az imacsoportok alkalmai minden hónap 1. és 3. hétfőjén lesznek, a következő alkalom szeptember 18-án. Kérjük, hogy aki még nem tagja régebben indult imacsoportnak, és most szeretne imacsoportba tartozni, az jelentkezzen a sekrestyében, hogy utána új csoportot tudjunk nekik indítani. Köszönjük szépen!

Plébániánkon továbbra is működik a „Kiút” lelkigondozói szolgálat Riszterer Zsuzsa vezetésévél mindazok számára, akik vágynak egy meghitt, bensőséges beszélgetésre. Elérhetőségek a kihelyezett plakátokon vagy honlapunkon találhatók. Ebben a tanévben szintén folytatódik a gyászfeldolgozó csoport is Kovács Ferenc állandó diakónus vezetésével szeptember 18-tól minden hónap első és harmadik hétfőjén 17.45-től 19 óráig. Jelentkezni a +36 20 773 8641-es telefonszámon lehet.

Az új tanévben szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését különböző szolgálatokra:

  • A vasárnapi 9-es szentmiséken szeretnénk, ha ezentúl az áldozati adományokat a felajánláskor egy-egy család hozná fel az oltárhoz. Ehhez várjuk minden vasárnap egy család jelentkezését a sekrestyében, akik a következő vasárnapra vállalják a szolgálatot. 
  • Az „Agapé-csoportba” várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a vasárnap 9 órai szentmisék utáni agapék előkészítésében, illetve utána az elpakolásban. Jelentkezni a sekrestyében vagy Földesi Eszternél lehet. Ez a szolgálat egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent vasárnap reggel 8 órától.
  • Az újonnan megalakuló „felolvasói csoportba” várjuk azon felnőttek és fiatalok jelentkezését, akik szépen és jól tudnak olvasni és szívesen vállalkoznának egy-egy szentmisén, főképpen hétköznapokon az olvasmány vagy a hívek könyörgésének felolvasására. A jelentkezőknek egy felkészítő alkalmon kell részt venniük, és aki alkalmasnak bizonyul a szolgálatra, utána vállalhat felolvasást a szentmiséken. A szolgálatra jelentkezni a sekrestyében lehet.

Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a segítségét!

Előre hirdetjük, hogy két hét múlva, szeptember 24-én, vasárnap lesz Szent Gellért püspöknek, templomunk védőszentjének az ünnepe. Ezen a napon 11 órakor lesz templomunkban a búcsús nagymise, melyen a Carmine Celebrat kórus fog énekelni, a szónok pedig Balogh Attila atya, az Esztergomi Szeminárium rektora és egyházmegyénk pasztorális helynöke lesz. A szentmisén az Esztergomi Szeminárium teljes közössége részt fog venni, s a kispapok a szentmise előtt fél 11-től ünnepi, énekes zsolozsmát imádkoznak a templomban. Már erre is, majd a szentmisére és az azt követő ebédre is szeretettel várunk mindenkit! Az ünnep előestéjén, szeptember 23-án, szombaton este is ünnepi búcsús szentmise lesz az espereskerület papságának a részvételével. FIGYELEM: ez a szombati szentmise nem a szokásos időben, 6 órakor, hanem este ¼ 8-kor fog kezdődni a templomban!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései