Évközi 6. vasárnap

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. (Mk 1, 40-45)

Hirdetések

A február 8-án megtartott képviselőtestületi gyűlésen a jelenlévő tagok a 2020-as év zárszámadását és a 2021-es év költségvetését egyhangúan elfogadták. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, s az egész testületnek az elmúlt öt évben végzett munkát!

Nagyböjt

Szerdán hamvazószerda lesz, amivel megkezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazószerda szigorú böjti nap: e napon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni, a betöltött 14. évtől pedig nem szabad húst fogyasztani. A szentmisékben hamvazást végzünk, ami a bűnbánatra, az elmúlásra és a megtérésre emlékeztet bennünket. Aki szerdán nem tud részt venni szentmisén, hamvazásban részesülhet a jövő vasárnapi szentmisék végén is. Járványügyi szempontból idén az egész egyházban érintésmentesen fogunk hamvazni, vagyis most a hamuval nem kis keresztet fogunk a hívek homlokára rajzolni, hanem óvatosan a fejükre szórunk a hamuból. A hamvazás szertartásában való részvétel senki számára sem kötelező.

Nagyböjtben (hamvazószerdától kezdődően) azért, hogy több lehetősége legyen mindenkinek az imádságos elmélyülésre és a bűnbánatra, módosul templomunk liturgikus- és gyóntatási rendje. Hétfőtől szombatig minden reggel ünnepélyes szentségimádást végzünk a szentségi kápolnában (kihelyezett Oltáriszentséggel) a reggeli 7-es mise végétől 8 óráig. Reggelente ezentúl a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás, utána viszont lesz minden nap a szentségimádás alatt egészen addig, míg vannak gyónásra várakozó hívek. A reggeli alkalmakon túl is lesz lehetőségünk a szentgyónás elvégzésére: minden pénteken du. 4 órától, szombaton az esti szentmise alatt, vasárnap pedig minden szentmise alatt.                  

Most pénteken, s utána nagyböjt minden péntekjén du. 5-kor keresztutat járunk, alkalmas időjárás esetén a templomkertben lévő kálváriánál. Az esti szentmise a keresztút után kezdődik. Péntekenként továbbra is egész napos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli mise végétől a keresztút kezdetéig abban az esetben, ha csütörtök estig minden időpontra lesz feliratkozó a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon.

A nagyböjti lelki készület jegyében Imre atya minden hétfőn az esti szentmise után lelkigyakorlatos beszédet, tanítást fog tartani a templomtérben, amire mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Az első alkalom február 22-én, hétfőn lesz.        

Elsőáldozás

A korábban már meghirdetett 4 alkalmas elsőáldozási felkészítésre továbbra is várjuk a jelentkezőket. Az első alkalom február 27-én, szombaton 10 órától lesz.

Teremtésvédelem

Február 20-án (szombaton) a Zöld Gellért Közösség vendége lesz Nemes Gábor laudati si’ animátor. A járványhelyzet miatt az online térben lesz a beszélgetés este 7 órakor. Érdemes mindazok számára csatlakozni, akiket érdekel a fenntarthatóság, a környezetvédelem, szeretnének tenni annak érdekében, hogy élhető bolygóként adjuk át Földet unokáinknak. Jelentkezni a honlapunkon lehet.

Liturgikus naptár