Évközi 22. vasárnap

Gyóntatás, képviselőtestületi ülés, első péntek, Mórus nap, Veni Sancte, hitoktatás, Ars Sacra.

Hálás köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon segített a múlt vasárnapi plébánosi eskütétel utáni közösségi program megszervezésében és lebonyolításában. Isten fizesse meg mindenkinek!

A gyóntatás rendje szeptembertől a következőképpen alakul templomunkban: hétfőn és pénteken a reggeli és az esti szentmise alatt; elsőpéntekenként már az esti szentmise előtt is 16 órától; valamint vasárnaponként minden szentmise alatt.     

Szerdán, szeptember 2-án, este 7 órától képviselőtestületi ülés lesz a plébánián. Minden testületi tagnak a részvételére számítunk!  

Pénteken, szeptember 4-én elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről! Ezen a napon este 8 órától vezetett, énekes szentségimádás lesz a szentségi kápolnában Imre atya és Péter atya vezetésével.

Szombaton, szeptember 5-én, du. 5 órától Morus Nap lesz az Őrmezei Közösségi Házban (Cirmos utca 8.). Ennek keretében Dr. Ligeti Dávid előadását hallgathatjuk meg „Trianon 100 év tükrében” címmel. Közreműködnek a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola diákjai.     

Jövő vasárnap, szeptember 6-án, 9 órakor tartjuk templomunkban az ünnepélyes tanévnyitó szentmisét (Veni Sancte), melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Ebben a szentmisében bemutatjuk hitoktatóinkat és közösségeink vezetőit, akikért külön is imádkozunk majd. A szentmise után agapéra hívjuk a gyermekeket és a családokat a plébánia nagytermébe. Aki szívesen segítene rendszeresen a vasárnapi agapék előkészítésében, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében!

Az idei évben a következő plébániai hittancsoportokba várjuk a jelentkezőket:

  • Óvodások és 1. osztályosok: kedd 17:00 (Rajszi Ágnes)
  • Elsőáldozásra készülők és 2-4. osztályosok: szerda 17.45 – 18.45 (Imre atya)
  • Felsősök (5–8 osztályosok): csütörtök 18.00 -19.30 (Péter atya)
  • Bérmálkozásra készülők (2. év) és gimnazisták: szerda 19.00 – 20.30 (Imre atya)
  • Egyetemisták: kedd 18.00-19.30 (Péter atya)
  • Fiatal felnőttek (egyetem vége – 35 éves korig): vasárnap 19.00 – 21.00 (Imre atya)
  • Felnőtt katekézis és bibliaóra (felnőttek számára): hétfő 17.45 – 18.45 (Imre atya)

Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet. A csoportok első alkalmai a Veni Sancte után, a szeptember 7-i héten lesznek. A plébániánkhoz tartozó iskolákban az iskolai órarendekbe építve lesznek a hittanórák.

Szeretettel várjuk azoknak a felnőtt korú testvéreknek is a jelentkezését, akik a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, Eucharisztia) még nem részesültek, és most ezek valamelyikének felvételét kérik. Számukra a katolikus hitbe való beavató csoportot indítunk (katekumen csoport), ami péntekenként lesz este 19.30-tól 21.00-ig Imre atya vezetésével. Az alsó korhatár a jelentkezéskor betöltött 18. életév.

Előre hirdetjük, hogy szeptember 12-én, szombaton, 19 órától az Ars Sacra fesztivál keretében a Carmine Celebrat kórus hangversenyére kerül sor templomunkban. A hangverseny részletei a kihelyezett plakátokon olvashatók. A Carmine Celebrat Kórus szeretettel vár énekelni vágyó új tagokat. A próbák minden hétfőn és csütörtökön vannak este 6-től fél 9-ig az altemplomi Boldog Özséb teremben.