Évközi 2. vasárnap

Abban az időben: Ott állt (Keresztelő) János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy (János) ezt mondta , és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit kívántok?” Azok ezt felelték: „Rabbi – ami annyit jelent, hogy Mester –, hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” – mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a tizedik óra ige körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól és követték (Jézust), az egyik , András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: „Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet”, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni.” (Jn 1,35-42)

Hirdetések

Ökumenikus imahét

A mai nappal elkezdődik a január 24-ig tartó ökumenikus imahét a keresztények egységéért, melynek idei vezérigéje a következő: „Jézus mondja: Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9). A központi nyitó istentisztelet ma 17 órakor lesz a Szent István Bazilikában. A járványhelyzet miatt idén a mi kerületünkben elmaradnak a közös alkalmak, azonban internetes felületeinken a hét minden napján megosztjuk egy-egy lelkipásztor igeolvasását és imádságát, ezzel is segítve az otthonainkban történő közös imádságot.

Részletes információk >>

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét >>

Koszorúzás

Hétfőn Árpád-házi Szent Margit ünnepe lesz, akinek szobrát megkoszorúzzuk szoborkertünkben a 17 órai szentmise után.  

Szent Margit békéje >>

Szentségimádás

A pénteki szentségimádásra szokásos módon várjuk a jelentkezőket. Időpontot vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Liturgikus naptár

Néznivaló: Székely János püspök tartott előadást a Jelenések könyve alapján