SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Lk 2, 22-40: Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatni. És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, míg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Miután az Úr tővénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik a karácsonyfa állítással, a pásztorjáték szervezésével és előadásával, a templom takarításával vagy bármilyen más módon hozzájárultak ahhoz, hogy karácsonyi ünneplésünk szép és felemelő legyen. Isten fizesse meg fáradozásukat! Kegyelmekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek!

Holnap, január 1-je hétfőn újév napja lesz, ami egyházunkban Szűz Mária, Isten anyja főünnepe, parancsolt ünnep, vagyis kötelező a szentmisén való részvétel. Őrmezőn reggel 8 órakor, templomunkban pedig 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék. A szentmisék alatt gyóntatás is lesz. A hónap 1. hétfőjén szokásos dicsőítő szentségimádás és az imacsoportok alkalma most elmarad.

A héten keddtől templomunkban visszaáll a megszokott hétköznapi miserend: reggel 7-kor és du. 5 órakor lesznek a szentmisék, s a reggeli szentmisék után csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában 8 óráig, alatta pedig gyóntatunk.

Mivel az iskolákban még tart a téli szünet, ezért a hittanórák, ifjúsági és egyéb közösségi alkalmak többsége a héten elmarad. A kedd esti felnőtt hittan (Bibliaóra) meg lesz tartva.

Pénteken ismét lesz egésznapos szentségimádás a kápolnában a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki szentségimádást a kihelyezett lapon. Ez a péntek elsőpéntek lesz: gyóntatunk a reggeli szentmise után és délután fél 5-től is, valamint az esti szentmise alatt is. Este 8 órától közösségi, vezetett szentségimádás lesz a szentségi kápolnában a karizmatikus imacsoport vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!

Szombaton, január 6-án Vízkereszt, vagyis Urunk megjelenésének ünnepe lesz, ami – újév napjához hasonlóan – szintén parancsolt ünnep. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk: 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék, amiket vízszenteléssel kezdünk. A megszentelt vízből a szentmisék után tetszőlegesen vihetünk otthonainkba is.

Vízkereszt ünnepéhez hagyományos módon kötődnek a ház-, illetve lakásszentelések. Akik szeretnék megáldatni otthonukat, kérjük, jelezzék ezt a sekrestyében vagy irodai időben a plébánián! Nevet, címet, telefonszámot és egy általános időpont-megjelölést kérünk. A látogatás idejét és módját ezután az áldást végző pap vagy diakónus telefonon egyezteti.

Mivel egyházunk és plébániánk építőkövei a hívek és a családok, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy odafigyeljünk mindenkire, aki templomunkba jár és hozzánk tartozik, és meghallgassuk véleményüket, jobbító szándékú javaslataikat és esetleges panaszaikat.  Éppen ezért – több lelkes segítővel együttműködve – készítettünk egy plébániai kérdőívet, amit szeretnénk, ha január és február folyamán mindenki kitöltene. Kérjük, hogy szánjon rá kb. negyed órát a kérdőív kitöltésére és ezzel járuljon hozzá, hogy plébániánk még jobb és célravezetőbb lehessen. Köszönjük szépen!

A kérdőív először most csak itt, online formában érhető el, később aztán majd elérhetővé tesszük nyomtatott, papír formátumban is azok számára, akiknek az online kitöltés nehézséget okoz.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma. A nyomtatott példányokból egy-egy darab elvihető a templom főbejáratánál lévő kis asztalról, digitálisan formában pedig itt érhető el: GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, ami digitálisan itt olvasható: GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései