Krisztus Király Vasárnapja

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!” Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Ezek az evangélium igéi. (Mt 25,31-46)

Hirdetések

Idén is gyűjtünk tartós élelmiszert, tartós édességet, tisztálkodási szereket határon túli, külhoni magyar iskoláknak, óvodáknak és gyermekotthonoknak, hogy ezzel hozzájáruljunk a karácsonyuk széppé tételéhez. Az adományokat december 2-a szerdáig hozhatják a hátsó, jobb oldali gyóntatóhelyiségbe.

Jövő vasárnappal, advent 1. vasárnapjával megkezdődik az új egyházi év. Az adventi időszak kiváló lehetőség a lelki megújulásra és a bűnbánatra, ezért – habár idén a vírushelyzet miatt nem áll módunkban lelki napot és közös adventi koszorúkészítést tartani – mindenkit bíztatunk arra, hogy otthonában készítsen adventi koszorút, s próbáljon több időt fordítani az elcsendesedésre és az imádságra. Templomunkban advent folyamán – amennyiben az állami és egyházi előírások engedik – vasárnapok kivételével reggel 6 órakor roráté szentmiséket mondunk. A gyóntatás rendje a következő lesz: hétfőn és pénteken a reggeli és az esti szentmisék alatt, szombaton az esti szentmise alatt, valamint vasárnap minden szentmise alatt.

A járványhelyzet miatt plébániánkon szünetel vagy online módon kerül megtartásra minden közösségi alkalom és program, templomunk szentségi kápolnája azonban továbbra is minden nap nyitva van reggeltől estig. Éljünk a lehetőséggel, s térjünk be minél többen napközben is találkozni Urunkkal, Jézus Krisztussal! A pénteki szentségimádások a kijárási tilalom miatt csak az esti szentmiséig, 17 óráig tartanak, adventben viszont már a hajnali roráté misék után elkezdődnek. Szentségőrzési időpontokat vállalni a hátsó asztalra kihelyezett lapon lehet.

Szeretettel várjuk azoknak a 8 évesnél idősebb gyermekeknek a jelentkezését, akik szívesen részt vennének szereplőként az idei pásztorjátékban, ami a járványhelyzet miatt valószínűleg csak online keretek között fog megjelenni. Az érdeklődők a [email protected] e-mailcímen, valamint a plébánia web– és Facebook oldalán keresztül jelentkezhetnek. 

Liturgikus naptár