Évközi 24. vasárnap

Járványhelyzet, hittancsoportok, közösségek, programok, búcsú, szentségi kápolna új rendje, új email cím.

Kérünk mindenkit, hogy a járványhelyzet kapcsán hozott óvintézkedéseket feltétlenül tartsák be!

A plébániai hittancsoportokba továbbra is várjuk az érdeklődőket. A hittanórák rendje a hirdetőtáblákon, plébániánk honlapján, valamint a Gellértesítő hírlevél szeptemberi számában olvashatók.

A plébánián működő közösségekről itt is tájékozódhat. Biztatjuk a testvéreket, hogy keressék meg a számukra szimpatikus közösségeket!

  • Most hétfőn 10 órától a Seniorok közösségének lesz összejövetele a plébánián, az esti szentmise után pedig felnőtt katekézis (bibliaóra) lesz a nagyteremben.
  • Szerdán 10 órától a Kályhaklubnak, vagyis plébániánk baba-mama klubjának lesz összejövetele.
  • Pénteken az esti mise után ismét lesz ministráns képzés az új jelentkezőknek, valamint gyűlés a már avatott ministránsoknak. Őket a szentmisén való ministrálásra is bíztatjuk.
  • Szombaton, szeptember 19-én „ministráns szombat” lesz, melynek során Kamaraerdőbe kirándulunk. Találkozó: 9 órakor a templom előtt, visszaérkezés du. 3 órakor. Hoznivalók: maszk, bérlet vagy 4 db BKK jegy, valamint hideg élelem és innivaló.

Szeretettel várjuk olyan felnőtt korú testvérek jelentkezését, akik érdeklődnek a katolikus hit iránt, s szeretnének a keresztség, bérmálás, és Eucharisztia szentségében részesülni. Számukra külön csoportot indítunk péntekenként este fél 8-tól a plébánián. Jelentkezni a sekrestyében vagy Imre atyánál lehet.

Előre hirdetjük, hogy szeptember 24-én, csütörtökön lesz Szent Gellértnek, plébániánk védőszentjének az ünnepe. Ezen a napon este ¼ 8-kor lesz az ünnepi szentmise, melyen az esperesi kerület jelenlévő papjai koncelebrálnak. 17 órakor nem lesz szentmise!

Templomunk ünnepi búcsús szentmiséjét szeptember 27-én, vasárnap 11 órakor tartjuk. Közreműködik a Carmine Celebrat énekkar. A járványhelyzet miatt sajnos idén a misét követő agapé és közös együttlét elmarad, de nagyon reméljük, hogy a járványhelyzet elmúltával lesz alkalmunk hasonló jellegű programok szervezésére.

Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy templomunkban van külön szentségi kápolna, mert így mindig van lehetőségünk találkozni Jézussal az Oltáriszentségben. A kihelyezett monstranciával történő ünnepélyes szentségimádásokra vonatkozóan azonban az Egyháznak pontos liturgikus szabályai vannak, többek között az, hogy ilyenkor mindig jelen kell lennie legalább egy imádkozó embernek, hiszen Jézust nem hagyhatjuk magára. Mivel a mostani rendszerben ilyen elég gyakran előfordul, jövő vasárnaptól a következőképpen változik a szentségimádások rendje: a kápolna továbbra is nyitva lesz minden nap 8 és 18 óra között, de zárt tabernákulummal. Péntekenként viszont ünnepélyes szentségimádást szeretnénk tartani hosszabbított nyitvatartással, a reggeli szentmise utántól este 9 óráig, de ehhez szükséges, hogy legyenek az egész napra emberek, akik vállalják, hogy egy adott időpontban biztosan ott lesznek imádkozni. A mai napon ezért a hátsó asztalra kihelyeztünk egy lapot, amelyen fél órás beosztásokkal, névvel és telefonszámmal fel lehet iratkozni szentségimádásra. Ha szeptember 24-e csütörtökig betelik a lap vállalkozó emberekkel, akkor 25-e pénteken ki tudjuk helyezni az Oltáriszentséget ünnepélyes szentségimádásra. A továbbiakban pedig minden péntek reggel fogjuk kihelyezni a következő péntekre vonatkozó táblázatot. Bíztatunk mindenkit, hogy aki teheti, ajándékozzon Jézusnak a pénteki napjából legalább fél óra szentségimádást, hiszen ez kiváló alkalom arra, hogy kifejezzük a Megváltó iránt érzett szeretetünket és hálánkat.                

Értesítjük a kedves testvéreket, hogy plébániánk központi e-mail címe megváltozik. Az új cím: iroda {kukac} szentgellertplebania.hu. Kérjük, a továbbiakban ezt a címet használják, mert a régi hamarosan meg fog szűnni.

A liturgikus rend plébániánk naptárában megtalálható. Közvetlenül a dátum alatt fekete nagybetűvel szedett szöveg. Kattintható. Kattintás után további információ olvasható az adott napról.