URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Lk 3,15-16.21-22: Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Vízkereszt ünnepéhez hagyományos módon kötődnek a ház-, illetve lakásszentelések. Akik szeretnék megáldatni otthonukat, kérjük, jelezzék a sekrestyében vagy irodai időben a plébánián! Nevet, címet, telefonszámot és egy általános időpont-megjelölést kérünk. A látogatás idejét és módját személyesen beszéljük meg.

szentségi kápolna most szerdán napközben (8 órától) kivételesen zárva lesz, technikai munkálatok miatt. A kedves testvérek megértését kérjük!

Jövő vasárnap a 9-es szentmise gitáros lesz. A kórus vezetője, Börcsök Árpád diakónus szeretettel várja azokat a testvéreket, gyerekeket, akik a kórusban énekelni vagy valamilyen hangszeren játszani szeretnének. Jelentkezni nála személyesen vagy a sekrestyében lehet.

Plébániánkon új imacsoportok alakultak azok számára, akik szeretnének rendszeresen, közösen imádkozni és dicsőíteni az Istent. Az imacsoportok alkalmai kéthetente csütörtökönként lesznek este 6 órától, az esti szentmise és szentségimádás után. Szeretettel várunk minden imádkozni vágyó, új érdeklődőt is. A következő alkalom január 20-án lesz.

Idén az ökumenikus imahét a keresztények egységért január 17-e és 23-a között kerül megrendezésre. A központi nyitó istentisztelet január 16-án vasárnap 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. A mi kerületünkben hétfőtől péntekig lesznek esténként közös istentiszteletek, a mi templomunkban szerdán, január 19-én este 6 órakor. Erre az alkalomra különösen is, de a hét többi napjára is szeretettel invitáljuk a kedves testvéreket. A részletes program alább olvasható. Imádkozzunk együtt a mindenható Istenhez közös szándékainkért és a keresztények egységéért!

Gellértesítő Magazin karácsonyi száma online elérhető: Gellértesítő Magazin 2021 karácsony