ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.” Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.” Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”
(Mk 10,17-30)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával.

Családos hittan lesz a plébánia nagytermében ma du. 4-től 6-ig. Szeretettel várunk minden érdeklődő házaspárt és családot az idei tanév első alkalmára! Gyermekeket is lehet hozni, mivel a hittan alatt gyermekvigyázásról gondoskodunk.

Fokoláre Életige Kör tagjai hosszú szünet után hétfőn délután 3 órakor ismét találkozunk a plébánia nagytermében. Szeretettel hívnak és várnak új tagokat is!

Szeniorok Baráti Körének összejövetele lesz kedden 10 órától a plébánián. Téma: Géza fejedelem és István király, a keresztény megtérés kulcsfigurái. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Plébániánk karitász csoportjának összejövetele lesz szerdán délután 4 és 5 óra között a plébánián. Szeretettel várnak minden tagot és új érdeklődőket is!

Ismét beindul plébániánk baba-mama klubja, a „kályhaklub” is. Az alkalmak szerdánként lesznek 10 és 12 óra között a plébánián, mivel azonban ezek néha elmaradnak, pl. betegség miatt, a csoport vezetői kérik, hogy azok az anyukák, akik új tagként szeretnének babájukkal a közösséghez csatlakozni, először jelentkezzenek a  kovacs.agnes.g@gmail.com címen vagy a  +36203257548-as telefonszámon.

A Zöld Gellért teremtésvédő közösség „gardróbcserére” hívja a plébánia tagjait, fiatalokat, családosokat és idősebbeket egyaránt. A rendezvényen új gazdára lelhetnek a megunt vagy már nem jó méretű ruhadarabok, cipők. A gardróbcserére október 17-én, vasárnap a 9 és a 11 órai szentmisék után kerül sor a plébánia nagytermében. A felajánlott felnőtt- és gyerekruhákat, cipőket október 16-án az esti 18 órai, illetve október 17-én a 9 órai szentmise előtt lehet leadni a nagyteremben. A gardróbcserén részt lehet venni ruhák beadása nélkül is, de ha hozunk ruhaneműt, az legyen tiszta és jó állapotú, lehetőleg méret szerint válogatott.

Ünnepélyes módon, szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon idős és beteg testvéreinknek, akik ezt kérik, Szent Lukács napján, október 18-án, hétfőn 17 órakor. A szentség felvételének feltétele, hogy az illető részt vegyen a felkészítésen szombaton, október 16-án, az esti szentmise után a templomban, valamint hogy előtte elvégezze a szentgyónását. Szentgyónási alkalmak: pénteken 16 órától, valamint a vasárnapi szentmisék alatt.

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása: most az alkalmas jelölteket gyűjtjük össze, hogy azután majd szavazással el lehessen dönteni, hogy közülük kik lesznek a testület tagjai. Aki úgy gondolja,hogy munkájával segíteni tudná a következő 5 évben plébániánkat és szívesen vállalkozna a képviselőtestületi tagságra, az október 22-e péntek estig jelölheti magát a sekrestyében, a plébánián, vagy személyesen Imre atyánál a kitöltött jelölő lap leadásával. De nem csak magunkat lehet jelölni, hanem más személyt is, akiről úgy gondoljuk, hogy megfelel a követelményeknek és szívesen lenne a testület tagja. A testület tagja olyan katolikus, megbérmált és rendszeresen áldozó, vallását gyakorló személy lehet, aki ha házas, akkor rendezett egyházi házasságban él; elmúlt 18 éves de még nem idősebb 70 évnél; cselekvőképes; és tartósan a plébánia területén él vagy szorosan hozzá kötődik; s aki kész lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia lelkipásztori munkáját. Aki szívesen jelentkezne, de kérdéses, hogy megfelel-e az imént felsorolt szempontoknak, kérjük, keresse meg Imre atyát, s vele személyesen beszélje át a dolgot. Előre is köszönjük mindenkinek az aktív közreműködését és segítségét! A jelölő lap letöltése

Előre hirdetjük, hogy Pócs Béla, templomunk kántor-orgonistája, aki immár 30 éve szolgálja munkájával az egyházat és a szent zenét, hálaadó orgonakoncertet tart templomunkban október 30-án, szombaton du. fél 5-től. A részletes műsor a plakáton olvasható:

Megjelent a Gellértesítő Magazin őszi, templombúcsúi száma. Digitális formában ezen a linken érhető el: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/2021-b_cs_