ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.
(Mk 10,2-16)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Megjelent a Gellértesítő Magazin őszi, templombúcsúi száma. Digitális formában ezen a linken érhető el: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/2021-b_cs_

Hálásan köszönjük a segítségét mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt pénteki és vasárnapi templombúcsús ünnepségek szépen és gördülékenyen megvalósulhassanak.

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával.

A plébániai hittancsoportokba és egyéb közösségekbe továbbra is várjuk új tagok jelentkezését a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében vagy a plébániai irodában. Az idei tanévben a következő hittancsoportok indultak el:
– Óvodások és 1. osztályosok: kedd 17:00, plébániai ebédlő (Rajszi Ágnes)
– Elsőáldozásra készülők (3-4. osztályosok): hétfő 17.45 – 19.00, hittanterem (Doma atya)
– Az általános iskolásokat a ministráns csapatba várjuk. A ministránsgyűlések időpontja: péntek 17.45 – 19.00, templom (Doma atya, Imre atya és a ministráns vezetők)
– Középiskolások (9-12. osztályosok) és bérmálkozásra készülők (2 év múlva lesz majd bérmálás): szerda 18.00 – 19.30 (Doma atya)
– Egyetemisták: vasárnap 19.00 – 21.00 (Doma atya)
– Fiatal felnőttek: vasárnap 19.00 – 21.00 (Imre atya)
– Felnőtt katekézis – bibliaóra: hétfő 17.45 – 19.00, plébániai nagyterem (Imre atya)
Ezek a csoportok nem csak egyszerű „hittanórák”, hanem a plébánia életébe való bekapcsolódást és egy közösséghez való tartozást is jelentenek, így mindenkinek szívből ajánljuk a jelentkezést. Jelentkezni a csoportok vezetőjénél, a sekrestyében, valamint a plébániai irodában lehet.

Újraindul a „nagyiklub”! A csoport szeretettel vár minden tettrekész nagymamát minden hónap 1. és 3. keddjén, vagyis most kedden is, 10-től 12 óráig a plébánián.

Azok a felnőtt korú testvérek, akik a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, elsőáldozás) vagy azok valamelyikében még nem részesültek, és most ezek felvételét kérik, jelentkezzenek Imre atyánál vagy a sekrestyében.

A plébánián működő egyéb közösségekről itt lehet bővebben olvasni: A plébánián működő közösségek

Ministránsgyűlésre hívunk minden ministránst és újonnan csatlakozni kívánó gyermeket pénteken, az esti szentmise után ¾ 6-tól a templomba.

Környékbeli templombúcsú a héten: a Gellért-hegyi „Sziklakápolna” búcsúja pénteken, október 8-án, Magyarok Nagyasszonya főünnepén lesz. Az ünnepi szentmise este 8 órakor kezdődik.

Az idei tanévben is lesz családos hittan plébániánkon, havi egy alkalommal, minden hónap 2. vasárnapján, du. 4-től 6-ig a plébánia nagytermében. Imre és Doma atya nagy szeretettel vár minden érdeklődő házaspárt és családot az első alkalomra, jövő vasárnap, október 10-én 16 órakor. Gyermekeket is lehet hozni, mivel a hittan alatt gyermekvigyázásról gondoskodunk.

Ünnepélyes módon, szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek kenetét azon idős és beteg testvéreinknek, akik ezt kérik, Szent Lukács napján, október 18-án, hétfőn 17 órakor. A szentség felvételének feltétele, hogy az illető részt vegyen a felkészítésen október 16-án, szombaton az esti szentmise után a templomban, valamint hogy előtte elvégezze a szentgyónását. Szentgyónási alkalmak: pénteken 16 órától, valamint a vasárnapi szentmisék alatt.

Az egyházi előírások alapján minden plébánián kell, hogy működjön egy egyházi személyekből és laikusokból álló képviselőtestület, mely tanácsadói hatáskörben segíti a plébános munkáját. A mi plébániánknak, mivel az előző testületnek már korábban lejárt a mandátuma, jelenleg nincs aktív képviselőtestülete, ezért új testületet kell létrehoznunk. Egy új testület megalkotásának konkrétan meghatározott menete van, melynek első lépése a jelöltek összegyűjtése, amit majd a hivatalos szavazás követ. Kérjük tehát, hogy aki úgy gondolja, hogy munkájával segíteni tudná a következő 5 évben plébániánkat és szívesen vállalkozna a képviselőtestületi tagságra, az október 22-e péntek estig – a templomban kihelyezett, vagy az innen letölthető jelölőlap kitöltésével: Jelölő lap – jelezze szándékát a sekrestyében, a plébánián, vagy személyesen Imre atyának. A testület tagjai olyan személyek lehetnek, akik katolikus vallásúak; a beavató szentségekben részesültek; vallásukat gyakorlók; amennyiben házasok, akkor rendezett egyházi házasságban élnek; nagykorúak (18 éven felüliek), de 70 év alattiak; cselekvőképesek; és tartósan a plébánia területén élnek; s akik a keresztségből fakadó küldetésüknek eleget téve készek lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia lelkipásztori munkáját. Aki szívesen jelentkezne, de kérdéses, hogy megfelel-e az imént felsorolt szempontoknak, kérjük, keresse meg Imre atyát, s vele személyesen át lehet beszélni a dolgot. Előre is köszönjük mindenkinek az aktív közreműködését és segítségét!