ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
(Mk 10,35-45)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával.

Ünnepélyes módon, szentmise keretében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét hétfőn 17 órakor azon idős és beteg testvéreinknek, akik ezt kérték, részt vettek a felkészítésen és elvégezték a szentgyónásukat. Mivel ez a szentmise hosszabb lesz a szokásosnál, ezért a felnőtt hittan (bibliaóra) is kicsit később fog kezdődni.

Újraindult a „nagyiklub”! A csoport szeretettel vár minden tettrekész nagymamát minden hónap 1. és 3. keddjén, vagyis most kedden is, 10-től 12 óráig a plébánián.

Plébániánk baba-mama klubja, a „kályhaklub” szerdánként tartja alkalmait 10 és 12 óra között a plébánián. Akik új tagként szeretnének a közösséghez csatlakozni, kérjük, hogy először jelentkezzenek a [email protected] címen vagy a +36203257548-as telefonszámon. Köszönjük!

Minden pénteken ünnepélyes, csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában reggel fél 8 és du. 5 óra között. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, mivel ha a nap folyamán vannak olyan időpontok, amikor senki sem vállalt szentségőrzést, akkor nem tudjuk kihelyezni az Oltáriszentséget.

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára. A szentmiséken bedobott perselyadományokat az egyházmegye központjába továbbítjuk.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében október 25-én, hétfőn este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Pócs Béla, templomunk kántor-orgonistája, aki immár 30 éve szolgálja munkájával az egyházat és a szent zenét, hálaadó orgonakoncertet tart templomunkban október 30-án, szombaton du. fél 5-től. A részletes műsor a plakáton olvasható:

Örmény egyházzenei hangverseny lesz templomunkban október 31-én, vasárnap az esti szentmise után, amit agapé és kötetlen beszélgetés követ majd a plébánia nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Mindenszentek előestéjét, azaz október 31-ét beárnyékozza Halloween, amihez számos destruktív szokás kötődik. Mi ezen az estén is Jézust akarjuk ünnepelni, együtt a szentekkel. A Magyar Városmissziós Szövetség szervezésében 12 órás dicsőítő szentségimádás lesz Albertfalván, amihez csatlakozik egy Missziós Menet a Szent Gellért templombólA program 16 órakor kezdődik közös imával a Szent Gellért templomban, majd 17 óra után érkezik a Szent Mihály templomba, ahol szentségimádás, majd 18 órakor szentmise lesz. Az útvonal érint több nagyobb csomópontot, alatta végig dicsőítő énekek, imák hangzanak el, közbenjárva népünkért, ifjúságunkért, egyházunkért. Szeretettel hívunk mindenkit!

Előre hirdetjük, hogy halottak napjához kapcsolódóan, október 29-e péntektől november 2-a keddig temetőnk reggel 7-től este 8 óráig lesz nyitva. November 1-jén, hétfőn, Mindenszentek parancsolt főünnepén vasárnapi miserendet tartunk és a misék alatt gyóntatunk is. Az ünnepi miserend a hirdetőtáblákon olvasható.

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása.Aki úgy gondolja,hogy munkájával segíteni tudná a következő 5 évben plébániánkat és szívesen vállalkozna a képviselőtestületi tagságra, az péntek estig jelölheti magát a sekrestyében, a plébánián, vagy személyesen Imre atyánál a kitöltött jelölő lap leadásával. De nem csak magunkat lehet jelölni, hanem más személyt is, akiről úgy gondoljuk, hogy megfelel a követelményeknek és szívesen lenne a testület tagja. A testület tagja olyan katolikus, megbérmált és rendszeresen áldozó, vallását gyakorló személy lehet, aki ha házas, akkor rendezett egyházi házasságban él; elmúlt 18 éves de még nem idősebb 70 évnél; cselekvőképes; és tartósan a plébánia területén él vagy szorosan hozzá kötődik; s aki kész lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia lelkipásztori munkáját. Előre is köszönjük mindenkinek az aktív közreműködését és segítségét! Jelölő lap