ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: ,Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.
(Mk 10,46-52)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Ma, missziós vasárnapon, a katolikus templomokban országos gyűjtést tartanak a missziók javára. A szentmisék perselyadományait az egyházmegye központjába továbbítjuk.

Októberben, a Szűzanya hónapjában, minden nap közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban az esti szentmise előtt fél órával.

Az iskolai őszi szünetre való tekintettel, a héten elmarad az ovis hittan, az elsőáldozói felkészítő hittan, a középiskolások hittanja és a ministráns gyűlés.

Szent Mónika közösség imaórája lesz a plébánián hétfőn du. fél 4-től. A közösség szeretettel vár új tagokat is, minden imádkozni vágyó édesanyát!

Az őszi szünet ellenére, hétfőn lesz felnőtt hittan (bibliaóra), szokásos módon, az esti szentmise után ¾ 6-tól a nagyteremben.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében hétfőn este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! https://www.facebook.com/events/627765568232950?ref=newsfeed

Szeniorok Baráti Körének összejövetele lesz kedden, október 26-án 10 órai kezdettel. Témája: Géza fejedelem és István király, a keresztény megtérés kulcsfigurái. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Halottak napjához kapcsolódóan, október 29-e péntektől november 2-a keddig temetőnk reggel 7-től este 8 óráig lesz nyitva.

Pénteken, szokásos módon, csendes szentségimádást tartunka szentségi kápolnában reggel fél 8 és du. 5 óra között. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet. Du. 4 órakor szentmisét mutatunk be az altemplomban.

Pócs Béla, templomunk kántor-orgonistája, aki immár 30 éve szolgál plébániánkon, hálaadó orgonakoncertet tart templomunkban október 30-án, szombaton du. fél 5-től. A részletes műsor a plakáton olvasható:

Jövő vasárnap, az utolsó októberi rózsafüzér kivételesen du. 5 órakor fog kezdődni a templomban, s utána, a szentmise előtt plébániánk Szent Gellért énekkara gitáros Mária-köszöntőt tart. Az esti 6-os szentmise is gitáros lesz.

Mindenszentek előestéjét, azaz október 31-ét beárnyékozza Halloween, amihez számos destruktív szokás kötődik. Mi ezen az estén is Jézust akarjuk ünnepelni, együtt a szentekkel. A Magyar Városmissziós Szövetség szervezésében 12 órás dicsőítő szentségimádás lesz Albertfalván, amihez csatlakozik egy Missziós Menet, mely a mi templomunktól indulA program 16 órakor kezdődik közös imával a Szent Gellért templomban, majd 17 óra után érkezik a Szent Mihály templomba, ahol szentségimádás, majd 18 órakor szentmise lesz. Az útvonal érint több nagyobb csomópontot, alatta végig dicsőítő énekek, imák hangzanak el, közbenjárva népünkért, ifjúságunkért, egyházunkért. Szeretettel hívunk mindenkit!

November 1-jén, hétfőn, Mindenszentek parancsolt főünnepén vasárnapi miserendet tartunk és a misék alatt gyóntatunk is. Du. 5 órakor ünnepi igeliturgiát, ún. lucernáriumot végzünk elhunyt szeretteinkért az altemplomban.

November 2-án, kedden, halottak napján hétköznapi miserendet tartunk templomunkban, de du. 4 órakor szentmisét mutatunk be az altemplomban is, amit a temetőnkben eltemetett elhunytakért ajánlunk fel.Az ünnepi miserend alább olvasható:

Carmine Celebrat kórus ünnepi hangversenyt tart templomunkban működésének 26. évfordulója alkalmából, november 7-én, vasárnap du. fél 5-től. Mindenkit szeretettel várnak!

Plébániánkon zajlik az új képviselőtestület megalakítása.Lezárult a jelöltek összegyűjtése, s miután összeállítjuk a jelöltek listáját és a szavazólapokat, a jövő hétvégétől lehet majd szavazni a jelöltekre. Előre is köszönjük mindenkinek az aktív közreműködését és segítségét!