ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Mt 25, 14-30: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott: másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!” Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”

HIRDETÉSEK:

Ezen hétvégén – Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan – a templomokban országos gyűjtés van a központi Karitász javára, vagyis a perselypénz teljes összegét erre a célra továbbítjuk az egyházmegye központjába. A szentmisék végén Erzsébet-kenyereket áldunk meg és osztunk ki, a kenyerekért adott adománnyal plébániánk karitász munkáját támogathatják. Ferenc pápa üzenete a szegények világnapjára itt olvasható: FERENC PÁPA ÜZENETE

Hétfőn, november 20-án lesz a „kisbúcsúnk”, vagyis templomunk felszentelésének az évfordulója. Ez a nap számunkra főünnep, mely különleges alkalom arra, hogy hálát adjunk templomunkért és plébániánkért. Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi szentmisékre reggel 7 órakor és du. 5 órakor. Az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma.

Plébániai „papi imakoszorú” fog megalakulni szombaton, november 25-én, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén este fél 6-kor a templomban. Szeretettel várjuk erre az alkalomra mindazokat, akik vállalják, hogy fél éven keresztül minden nap imádkoznak papi hivatásokért és már felszentelt papokért egy megadott ima segítségével. Utána az esti szentmisén a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola kántorképzősei fognak énekelni.

Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király vasárnapja lesz. Ezen a napon a 9-es és az esti 6-os szentmise is gitáros lesz.

Plébániánk idén is bekapcsolódik a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésbe, melynek során határon túli, külhoni magyar családokat, óvodákat, iskolákat és gyermekotthonokat ajándékozhatunk meg. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket, valamint mesekönyveket és társasjátékokat gyűjtünk, ruhát és plüssjátékot nem! Az adományokat december 10-e vasárnap estig hozhatják a testvérek templomunkba, a gyóntatóhelyiségek előtti kék üveges részre. Köszönjük szépen!

Hamarosan megkezdődik az új egyházi év és ezzel együtt az adventi időszak, ami a karácsonyra való készület és a lelki megújulás ideje. Ennek jegyében lelki programot tartunk a plébánián általános iskolás, alsós és felsős gyerekeknek december 2-án, szombaton. A lelki program du. 2-kor fog kezdődni a templomban, majd fél 5-től adventi koszorúkészítés lesz a plébánia nagytermében. Ezt követően közösen részt veszünk az esti 6-os szentmisén, melynek keretében megáldjuk az elkészült adventi koszorúkat és meggyújtjuk rajta az első gyertyát. A koszorúkészítéshez az alapanyagokról gondoskodunk, de aki egynél több koszorút szeretne készíteni, vagy külön díszítést ráhelyezni, azt kérjük, hogy ezekről maga gondoskodjék. Előre hirdetjük, hogy az idei adventi időszakban ismét lesz egésznapos felnőtt lelkinap is Imre atya vezetésével december 16-án, szombaton. Ennek részleteit majd később hirdetjük, de a dátumot már most be lehet írni naptárunkba.

Az idei évben ismét lesz pásztorjáték templomunkban december 24-én du. 4 órakor. Szeretettel várunk szereplőnek minden iskolás korú gyereket és fiatalt! A próbák vasárnaponként lesznek du. fél 4 és fél 6 között, az első, szereposztó próba időpontja: ma, november 19-én du. fél 4-kor.

Környékbeli templombúcsú a héten: a tabáni Alexandriai Szent Katalin templom búcsúja lesz szombaton, november 25-én este ¼ 8-kor. Az ünnepi szentmisére szeretettel vár mindenkit Nagy Sándor plébános atya.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései