KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Mt 25, 31-46: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti efogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!” Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!” Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!” Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük mindenkinek a nagylelkű adományát, amellyel a múlt hétvégi karitász-gyűjtés során a rászorulók megsegítését támogatta. A Szent Erzsébet kenyerekért a testvérek 593.875 Ft-ot adtak plébániai karitászunknak, mely a tavalyi évhez képest is nagyon szép összeg.

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében hétfőn, november 27-én este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Pénteken elsőpéntek lesz. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, az esti szentmise előtt fél 5-től, valamint az esti szentmise alatt is. A pénteki szokásos egésznapos szentségimádáson kívül este 8 és 9 óra között vezetett szentségimádás is lesz a szentségi kápolnában az Apaklub tagjainak közreműködésével, akik utána egész éjszakás virrasztást és szentségimádást tartanak a szombati reggeli szentmise kezdetéig. Szeretettel várunk mindenkit!

Adventi lelki programot és koszorú készítést tartunk a plébánián szombaton, december 2-án. Az alsós és felsős gyerekeket du. 2 órára várjuk a templomba, ahol fél 5-ig lelki program lesz számukra, majd fél 5-től adventi koszorú készítés. Ezután közösen részt veszünk az esti 6-os szentmisén, melynek keretében meggyújtjuk az adventi koszorún az első gyertyát. A koszorúkészítéshez az alapanyagokról gondoskodunk, de aki egynél több koszorút szeretne készíteni, vagy külön díszítést ráhelyezni, azt kérjük, hogy ezekről maga gondoskodjék.

„Kárpát-medencei örmény származású püspökök” címmel tart előadást plébániánkon Haraga Attila örmény kutató szombaton, december 2-án este 7 órától a nagyteremben. Az előadást a NUR együttes muzsikája nyitja meg, utána pedig örmény agapé követi. Az est szervezője Újbuda Örmény Önkormányzata a BGA Zrt. támogatásával. Mindenkit szeretettel várunk!

Jövő vasárnappal megkezdődik az új egyházi év és az adventi időszak, ami kiváló lehetőség a lelki megújulásra és a bűnbánatra. Mindenkit bíztatunk arra, hogy otthonában készítsen adventi koszorút, s próbáljon több időt fordítani az elcsendesedésre és az imádságra. Templomunkban advent folyamán (december 3-tól) vasárnapok kivételével reggel 6 órakor hajnali roráté szentmiséket tartunk. A roráté szentmisék után nem lesz szentségimádás, kivéve péntekenként, amikor szokásos módon egész napos szentségimádás lesz az esti szentmise kezdetéig. Szentségőrzést vállalni a templom főbejáratánál levő asztalra kihelyezett lapon lehet. Adventben gyóntatás reggelente a hétfői, a szerdai és a pénteki szentmisék alatt lesz (6 órától), esténként pedig a csütörtöki szentmise után (17:30-tól) és a pénteki szentmise előtt (16:30-tól). Vasárnapokon szokásos módon gyóntatunk a szentmisék alatt.

Jövő vasárnap, advent első vasárnapján a 11-es szentmise keretében ünnepélyesen bemutatjuk azokat a felnőtt testvéreinket, akik ebben a tanévben készülnek a keresztség, illetve a többi beavató szentség felvételére. Imádkozzunk értük!

Előre hirdetjük, hogy egésznapos adventi lelki napot tartunk felnőtteknek december 16-án, szombaton de. fél 10-től du. 5 óráig, melyben lesz szentmise, szentségimádás, gyónási lehetőség, elmélkedések és kiscsoportos beszélgetések. Kérjük, hogy ebédre hideg ennivalót és innivalót hozzanak magukkal! Amennyiben igény lesz rá, szívesen szervezünk a lelki nap alatt gyermekfoglalkozást és megőrzést is. Kérjük, hogy aki szeretne jönni a lelki napra, jelentkezzen előre a sekrestyében vagy az irodában vagy e-mailben ([email protected]). Köszönjük!

Plébániánk idén is bekapcsolódik a Szent László Társulat és a Rákóczi Szövetség által szervezett karácsonyi ajándékgyűjtésbe, melynek során határon túli, külhoni magyar családokat, óvodákat, iskolákat és gyermekotthonokat ajándékozhatunk meg. Tartós élelmiszert és édességet, tisztálkodási szereket, valamint mesekönyveket és társasjátékokat gyűjtünk, ruhát és plüssjátékot nem! Az adományokat december 10-e vasárnap estig hozhatják a testvérek templomunkba, a gyóntatóhelyiségek előtti kék üveges részre. Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései