ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP – ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Mt 4, 12-23: Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

HIRDETÉSEK:

Tűz és Fény dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban a Cor et Lumen Christi közösség szervezésében hétfőn, január 23-án este 7 órától. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A Szeniorok összejövetele lesz most kedden de. 10 órától a plébánia ebédlőjében. Minden érdeklődő idősebb urat szeretettel hívunk és várunk!

A kedd esti felnőtt hittan (Bibliaóra) januári alkalmai elmaradnak, a következő alkalom február 7-én lesz.

A Karitász csoport összejövetele lesz a plébánián szerdán este 6 órától.

Szombaton az esti 6-os szentmise gitáros lesz: a zenei és énekes szolgálatot a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola gitáros kántorképzőjének tanulói látják majd el. A jövő vasárnapi esti 6-os szentmise szintén gitáros lesz, melyen a Szent Gellért énekkar működik majd közre.

Előre hirdetjük, hogy közösségileg, szentmise keretében fogjuk kiszolgáltatni a betegek kenetét azon idős és beteg testvéreinknek, akik ezt kérik, a Lourdes-i Szűzanya napján, vagyis a betegek világnapján, február 11-én, szombaton az esti 6-os szentmisében. A szentség felvételének feltétele, hogy az illető katolikusnak meg legyen keresztelve, előtte végezze el a szentgyónását, valamint hogy vegyen részt a felkészítésen egy héttel korábban, február 4-én, szombaton az esti szentmise után a templomban.

Farsangi mulatságot, vagyis játékos, jelmezes együttlétet szervezünk gyermekek részére (óvodások, alsósok, felsősök) február 18-án délelőtt 10 órától a plébánia épületében. Jelentkezni lehet a hitoktatóknál és a sekrestyében, vagy Doma atyánál. Minden gyereket szeretettel hívunk és várunk!

Idén ismét lesz plébániai farsangi bál, amelyre mindenkit, fiatalokat és idősebbeket, családosokat és egyedülállókat is nagy szeretettel hívunk és várunk. A vidám együttlét február 18-án, szombaton este lesz a templom mellett lévő Bethlen Gábor iskolában. Kapunyitás este 7 órakor. Az est témája a „világűr” lesz. Nagyon örülnénk ezzel kapcsolatos jelmezeknek. Az ünnepélyes nyitótánc után sor kerül majd jelmezbemutatóra, vidám jelenetekre, tombolára, élőzenére és természetesen sok-sok táncra! A rendezvény ingyenes és nem lesznek belépőjegyek, de kérjük, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel járuljon hozzá a büféasztal tökéletesítéséhez, valamint mindenkit kérünk, aki részt szeretne venni a farsangon, hogy előzetesen jelentkezzen a sekrestyében, hogy nagyjából tudjuk, hogy mennyien leszünk. Köszönjük szépen!


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak karácsonyi száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései