HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Lk 24, 35-48: Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Majd így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

HIRDETÉSEK:

Hétfőn, április 15-én az esti szentmise után ¾ 6-tól dicsőítő szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában, majd az imacsoportoknak lesz imaalkalma. Szeretettel várunk mindenkit!

A Zöld Gellért közösség szervezésében családi délután lesz plébániánkon szombaton, április 20-án délután fél 3-tól 6-ig, melyre szeretettel hívjuk a plébániához tartozó családokat. Külön program lesz a felnőtteknek (pl. filmnézés és beszélgetés, előadás és kézműves műhely), valamint korcsoportok szerint a gyerekeknek is (pl. játszóház). További részletek a kihelyezett plakátokon, illetve honlapunkon található. Részvételi szándék jelzése: https://forms.gle/x1jNDBmmEN3zzjPx9

Plébániánk papi imakoszorújának lesz alkalma szombaton,április 20-án, hivatások vasárnapjának előestéjén este fél 6-kor a templomban. Szeretettel várjuk erre az alkalomra mindazokat, akik vállalják, hogy fél éven keresztül minden nap imádkoznak papi hivatásokért és már felszentelt papokért egy megadott ima segítségével. Aki fél évvel ezelőtt már vállalkozott erre az imádáságra, most megújíthatja fogadalmát, de örömmel várjuk új jelentkezők csatlakozását is.

Jövő vasárnap, a papi hivatások vasárnapján, a 9-es szentmise gitáros lesz.

Plébániánk Mürai Szent Miklós Karitász Csoportja jótékonysági növényvásárt rendez a plébánián jövő vasárnap, április 21-én a 9-es és a 11-es szentmisék között. A vásárból befolyt összeggel karitász csoportunk tevékenységét tudják támogatni a testvérek.

A személyi jövedelemadó bevallásakor kérjük a kedves Testvéreket, hogy rendelkezzenek adójuk szabadon felajánlható 1+1%-áról, s támogassák vele a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011), valamint plébániánk alapítványát, a „Szent Gellért Plébánia Templomépítő Alapítványt” (adószáma: 18034501-1-43). Köszönjük szépen!

Idén nyáron ismét lesz plébániai nagytábor, amelybe mindenkit nagy szeretettel invitálunk: gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket, családokat és egyedülállókat egyaránt! A tábor Sopronban lesz július 24-e (szerda) és 28-a (vasárnap) között. További információ a kihelyezett plakátokon és szóróanyagon, valamint plébániánk honlapján található. Jelentkezni itt lehet: PLÉBÁNIAI NAGYTÁBOR

Idén nyáron ismét szervezünk plébániai napközis tábort 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére június 24-e hétfő és 28-a péntek között. Ennek részleteit hamarosan hirdetjük majd. Ministráns tábort is szervezünk, ezúttal nyár végén, augusztus 21-e szerda és 25-e vasárnap között, erről a táborról további információ a ministráns csapatban kapható majd.

Plébániai nagytáborunk és a ministráns tábor megvalósulását – egy pályázaton elnyert összeg által – Magyarország Kormánya támogatja.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései