ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 12, 49-53: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

HIRDETÉSEK:

Holnap, hétfőn, augusztus 15-én Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz, vagyis kötelező a szentmisén való részvétel. Templomunkban ünnepi miserendet tartunk: 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Szintén ezen a napon, hétfőn lesz a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom búcsúja. Süllei László plébános úr szeretettel vár mindenkit a 19 órakor kezdődő ünnepi szentmisére.

Szerdán, csütörtökön és pénteken, augusztus 17-én, 18-án és 19-én reggel 7 órakor szentmise helyett igeliturgia lesz templomunkban.

Szombaton, augusztus 20-án, Szent István király főünnepén délután 5 órakor ünnepi szentmise és Szent Jobb Körmenet lesz a budapesti Szent István Bazilika előtt. Az ünnepi szentmisére szeretettel várja Bíboros úr a Testvéreket. Részvételünkkel, közös imádságunkkal és énekünkkel járuljunk hozzá egyházi és nemzeti ünnepünk méltó megüléséhez! Templomunkban ezen a napon az esti szentmise elmarad, így 9-kor és 11 órakor lesznek a szentmisék. A 11 órai szentmise után szoborkertünkben megkoszorúzzuk első szent királyunk szobrát.