ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 12, 32-48: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (…)

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

HIRDETÉSEK:

Múlt vasárnap sikeresen véget ért plébániánk nagytábora. Hálát adunk Istennek az együtt töltött szép és tartalmas napokért! Köszönjük minden szervezőnek, hogy segítettek és lehetővé tették ezt a tábort, valamint köszönet minden résztvevőnek, aki jelen volt.

Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe lesz, vagyis kötelező a szentmisén való részvétel. Templomunkban ezen a napon ünnepi miserendet tartunk: 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék.

Szintén ezen a napon, hétfőn lesz a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom búcsúja. Süllei László plébános úr szeretettel vár mindenkit a 19 órakor kezdődő ünnepi szentmisére.

Augusztus 20-án, szombaton, Szent István király ünnepén délután 5 órakor ünnepi szentmise és Szent Jobb Körmenet lesz a budapesti Szent István Bazilika előtt. Az ünnepi szentmisére szeretettel várja Bíboros úr a Testvéreket. Részvételünkkel, közös imádságunkkal és énekünkkel járuljunk hozzá egyházi és nemzeti ünnepünk méltó megüléséhez! Templomunkban ezen a napon az esti szentmise elmarad, így 9-kor és 11 órakor lesznek a szentmisék. A 11 órai szentmise után szoborkertünkben megkoszorúzzuk első szent királyunk szobrát.