ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Mt 21, 28-32: Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?” Azt felelték: „Az első.” Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük a segítségét mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt hétvégi templombúcsús ünnepségek szépen és gördülékenyen megvalósulhassanak.

Októberben, a Szűzanya hónapjában, közösen imádkozzuk a rózsafüzért templomunkban, de idén az eddigi rendtől eltérő módon hétköznapokon az esti szentmise után fél 6-tól, szombatonként pedig szintén fél 6-tól, az esti szentmise előtt, a Rózsafüzér Társulat vezetésével. Az első alkalom most hétfőn lesz fél 6-tól, imádkozzunk minél többen együtt a Szűzanya közbenjárását kérve!

Hétfőn, a hónap 1. hétfője lévén szokásos módon dicsőítő szentségimádást is tartunk a kápolnában, de ez most kivételesen csak 6 órakor fog kezdődni, a rózsafüzér imádság után. A szentségimádás után pedig szokásos módon az imacsoportoknak lesz alkalma.

Szintén hétfőn, október 2-án lesz a felnőttek hitbe beavató, szentségfelkészítő csoportjának első alkalma este fél 8-tól a plébánián. Imre atya szeretettel várja mindazokat, akik már jelentkeztek, illetve azokat is, akik esteleg most döntenek úgy, hogy csatlakoznának a csoporthoz.

Ovisoknak és 1. osztályosoknak tart játékos hittanórát Ági néni keddenként du. 5 órától a plébánián. Szeretettel várjuk az új jelentkezőket is most kedden a plébánia nagytermében.

A héten lesz az elsőáldozásra felkészítő hittanok első alkalma hétfőn du. 5 órától, illetve csütörtökön du. 4 órától. Doma atya szeretettel várja mindazokat a 3. és 4. osztályos gyerekeket, akik már jelentkeztek, vagy akik még most szeretnének jelentkezni.

A felnőtt hittan alkalmai októberben, így már most kedden is, kicsit később, a rózsafüzér imádság után, 6 órakor kezdődnek a nagyteremben. Imre atya szeretettel vár minden hitében elmélyülni vágyó felnőttet!

A héten elsőpéntek lesz. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, az esti szentmise előtt fél 5-től, valamint az esti szentmise alatt is. A szokásos egésznapos csendes szentségimádás mellett este 8-tól 9-ig közösségi, vezetett szentségimádás is lesz a kápolnában a Rózsafüzér Társulat tagjainak közreműködésével. Erre a szentségimádásra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A Rózsafüzér Társulat összejövetele most szombaton du. 3 óra helyett kivételesen du. 4 órakor fog kezdődni a plébánia nagytermében, az összejövetel után pedig az ő vezetésükkel fogjuk imádkozni a templomban a rózsafüzért fél 6-tól.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára október 21-én, szombaton, Imre atya vezetésével. A Pannonhalmi Főapátság templomának, épületeinek és az egészen új gyógynövény- és illatmúzeum megtekintésén túl a programban lesz szentmise és közös imádság, valamint közös ebéd és egy kis séta is. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, a „piros iskola” elől, vagy 8 órakor templomunk elől, a hazaérkezés pedig este 7 óra körül. A teljes részvételi díj, mely a belépők és az ebéd árát is tartalmazza, kb. 10.000 Ft fejenként, de a plébánia támogatásával a résztvevőktől 8000 Ft-ot kérünk csak. A zarándoklatra jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet. Szeretettel várunk mindenkit, de kérjük, vegyék figyelembe, hogy az út során gyalogolnunk is kell majd valamennyit.

Amint azt múlt hétvégén már hirdettük, szeretnénk létrehozni egy imakoszorút olyan testvérekből, akik vállalják, hogy minden nap elimádkoznak otthon egy pár perces, megadott imádságot a papi hivatásokért és a már felszentelt papokért. Aki szívesen vállalkozna ilyen imádságra, kérjük, hogy jelentkezzen a sekrestyében!

Előre hirdetjük, hogy a „72 óra kompromisszumok nélkül” program részeként közös kertrendezésre és takarításra hívunk minden segíteni vágyó lelkes fiatalt és idősebb testvért október 14-én, szombaton 10 órától a plébániára. A jó hangulatról majd gondoskodunk, előre is köszönjük mindenkinek a segítségét!

Tizenkét alkalmas keresztény művészetterápiás csoport indul plébániánkon a Brenner teremben. Ezek az alkalmak segíthetnek abban, hogy jobban megismerjük önmagunkat, elmélyítsük az Istennel való kapcsolatunkat és felfedezzük, hogy hol a helyünk a világban, mire hív minket az Isten. Az alkalmak minden hónap 2. és 4. hétfőjén lesznek du. 5 és este 8 óra között, az első alkalom október 9-én. További részletek a kihelyezett plakátokon. A részvétel ingyenes, de jelentkezni szükséges előre a [email protected] e-mail címen.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak templombúcsúi száma. A magazin nyomtatott példányai a templom főbejáratánál levő kis asztalon vannak, családonként vigyünk belőle egyet-egyet.A magazin továbbra is ingyenes, de kérjük, hogy aki teheti, adományával járuljon hozzá a szerkesztési és nyomdai költségekhez. Köszönjük szépen! A magazin digitális formában itt érhető el: https://szgp.hu/magazin/

Környékbeli templombúcsúk a héten: a Gellért-hegyi „Sziklakápolna” búcsúja jövő vasárnap, október 8-án, Magyarok Nagyasszonya főünnepén lesz. Az ünnepi szentmise este 8 órakor kezdődik.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK:

Plébániánk eseménynaptára, melyben megtalálhatók a különböző közösségi programok, itt tekinthető meg: Plébániai eseménynaptár

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől egészen 17 óráig, amennyiben előtte minden időpontra vállal legalább egy valaki biztosan szentségimádást. Időpontot vállalni a templom főbejáratánál levő kis asztalra kihelyezett lapon lehet, vagy online módon, itt: IDŐPONTFOGLALÁS.

Szeretettel tájékoztatunk mindenkit, hogy Újbuda Önkormányzata fizetős parkolási zónát alakított ki a környékünkön, mely érinti a templom előtti és a környező utcákban található parkolóhelyeket is. Így mindenki, aki hétköznap reggel 8 és este 6 óra között gépjárművel érkezik temetőnkbe, templomunkba vagy a plébániához, az parkolási díjat kell, hogy fizessen. Ne feledkezzünk meg róla! Részletek: parkolas.ujbuda.hu

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései