ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

EVANGÉLIUM:

Lk 19, 1-10: Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.« Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”

HIRDETÉSEK:

Hálásan köszönjük a kedves testvérek múlt vasárnapi adományait, amit a missziók javára adtak. Az összeget továbbítottuk a Főegyházmegyei Hivatalba.

Ma az esti 6-os szentmise gitáros lesz, a Szent Gellért énekkar közreműködésével.

Hétfőn du. fél 5-kor imádkozzuk közösen az utolsó októberi rózsafüzért.

Halottak napjához kapcsolódóan temetőnk hosszabb nyitvatartással, reggel 7 órától este 8 óráig tart nyitva november 2-a szerdáig. Ezekben a napokban keressük fel elhunyt szeretteink sírjait és imádkozzunk üdvösségükért.

Jó tudnunk, hogy egyházunk tanítása szerint aki november 1-je és 8-a között áhítatos lélekkel temetőt látogat és imádkozik az elhunytakért, az teljes búcsút nyerhet a tisztitótűzben szenvedő lelkek javára, illetve az is, aki halottak napján, november 2-án, vagy az Esztergom-Budapesti Érsek idei engedélye alapján Mindenszentek napján egy templomot vagy egy kápolnát áhítattal meglátogat és ott imádkozik. A teljes búcsú elnyeréséhez általános feltétel a szentgyónás elvégzése és a szentáldozás, valamint imádság a Szentatya szándékára. A gyónásnak és a szentáldozásnak ajánlott, de nem szükséges a búcsú elnyerésének napján történnie, hanem előtte, vagy utána több nappal is teljesíthető. A pápa szándékára végzett ima lehet például egy Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség, de minden hívőnek szabadságában áll meghatározni más imádságot is.

Kedden, november 1-jén, Mindenszentek parancsolt főünnepén kötelező a szentmisén való részvétel. Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk és a misék alatt gyóntatunk is. Az esti szentmise után gyertyás imádság, lucernárium lesz az udvaron, a temetők bejárata előtt.

Szerdán, november 2-án, halottak napján a du. 5 órai szentmisét az altemplomban tartjuk.

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy a jövő héten a legtöbb hittanóra és közösségi alkalom elmarad, pl. a keddi Bibliaóra és az ovis hittan, az ifjúsági közösségek alkalmai, a csütörtöki előáldozói és a bérmálkozói hittan, valamint a pénteki ministránsgyűlés. A karizmatikus közösség keddi alkalma, valamint a csütörtök esti családos hittan szintén elmarad, de ezek a következő héten be lesznek pótolva.

A héten elsőpéntek lesz. Gyóntatás lesz a reggeli szentmise után, valamint az esti szentmise előtt fél 5-től. A szokásos egésznapos csendes szentségimádás mellett este 8-tól 9-ig közösségi, vezetett szentségimádás is lesz a kápolnában a családos közösség tagjainak közreműködésével.

Közös szentmise és rózsafüzér imádság lesz a békéért és hazánk védelméért a budapesti Szent István Bazilikában Mohos Gábor püspök atya vezetésével szombaton, november 5-én, Szent Imre herceg ünnepén este 6 órától. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

Környékbeli templombúcsúk a héten: A farkasréti Mindenszentek templom búcsúja lesz kedden, november 1-jén. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. A szentimrevárosi Szent Imre templom búcsús szentmiséje pedig jövő vasárnap, november 6-án 11 órakor lesz. Az ünnepi alkalmakra szeretettel várják a kedves testvéreket.

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak az őszi száma. Digitálisan itt olvasható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2022-3-_sz

A vasárnapi 9-es szentmisék utáni agapékon hála Istennek egyre többen vagyunk, ami nagyon jó lehetőség egy kis beszélgetésre és ismerkedésre. De a sok emberhez több enni- és innivalóra, és ezek előkészítéséhez több segítő emberre is szükségünk van. Kérjük tehát, hogy azok, akik szívesen vállalkoznának rendszeres segítségnyújtásra az agapék előkészítésében, jelentkezzenek a sekrestyében vagy Földesi Eszternél. Mivel a szolgálatot több csoport végzi felváltva, ezért egy embernek vagy családnak havi 1 alkalmat jelent csupán vasárnap reggel 8 órától. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a szolgálatát!

„Ne félj, nem ítéllek el” címmel lelkigyakorlatot tart Kovács Ferenc diakónus és felesége, Treer Mária azok számára, akik magzatvesztés, abortusz vagy vetélés okozta lelki fájdalmukat szeretnék feldolgozni. A lelkigyakorlat Győrben lesz november 10-e és 13-a között. Érdeklődni és jelentkezni a [email protected] címen, vagy a +36 20 8232201 telefonszámon lehet.

Október 1-je és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítjuk minden kedves testvérünket, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását. Akinek esetleg segítségre lenne szüksége az online népszámlálási kérdőív kitöltésében, annak szívesen segítünk hivatali időben bármikor a plébániai irodában, vagy akár szentmisék után a sekrestyében is.


LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak úrnapi, nyári száma, ami digitálisan itt olvasható:

ÁLLANDÓ HIRDETÉSEINK:

Minden pénteken egésznapos csendes szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggel szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig, du. 5 óráig. Mindenkit bíztatunk arra, hogy a nap folyamán térjen be a kápolnába, s találkozzon az Oltáriszentségben velünk levő Jézussal! Kérjük, hogy aki biztosan tudja, hogy egy adott időpontban részt tud venni a szentségimádáson, az írja be magát a templom főbejáratánál, a kis asztalra kihelyezett lapon a táblázatba, hogy minden időpontra legyen legalább egy szentségimádó személy, és így meg tudjuk tartani a szentségimádást. Köszönjük szépen!

Szeretettel ajánljuk midendenkinek a figyelmébe plébániánk adok-veszek Facebook csoportját, a „Szent Gellért Plébánia Aprót”, melyet a ZöldGellért teremtésvédelmi csoportunk azzal a céllal hozott létre, hogy segítsük a számunkra feleslegessé vált tárgyak új helyre kerülését, s egyben a Föld zöldebbé tételét. A csoporthoz lehet jelentkezni, bővebb információ pedig itt olvasható.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ajánlásával hasznos honlapot működtet bizdramagad.hu címen, amely segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki a családi élet, a párkapcsolat, a szexualitás vagy a gyermeknevelés terén problémákkal küszködik. Szeretettel ajánljuk ezt a honlapot és szolgálatot minden érdeklődőnek!

Járványügyi rendelkezések: Az állami rendelkezésekhez igazodva, 2022. március 7-től egyházmegyénk feloldotta a járványhelyzetre vonatkozó korábbi egyházi rendelkezéseket, vagyis jelenleg templomunkban és a plébánián nem kell maszkot viselni és egymástól nagyobb távolságot tartani, valamint ismét lehet nyelvre áldozni és kezet fogni.

RÉGEBBI HIRDETÉSEINK (ARCHÍVUM):

Plébániánk hirdetései