SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE, NAGYBOLDOGASSZONY

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” Mária megszólalt: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
(Lk 1,39-56)

Templomunk aktuális heti liturgikus rendje: LITURGIKUS REND

Hétfő és szerda között, országjárásának utolsó állomásaként, templomunkba érkezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt, amit Ferenc pápa személyesen áldott meg Rómában, s amely számos magyar és Magyarországhoz kapcsolódó szent és boldog ereklyéjét tartalmazza.
A kereszt látogatásának részletes programja:
AUGUSZTUS 16-ÁN, HÉTFŐN: 15 órakor rövid igeliturgia keretében fogadjuk ünnepélyesen a keresztet, majd a kereszt látogatható lesz a templomban, s csendes, egyéni imádságra lesz lehetőség. 18 órakor szentmise lesz kereszthódolattal, a szentmise után pedig vezetett szentségimádás, alatta pedig gyóntatás.
AUGUSZTUS 17-ÉN, KEDDEN: a reggeli 7-es szentmise után a templom nyitva lesz napközben, s a keresztet csendes, egyéni imádság keretében lehet látogatni. 18 órakor ünnepi, gitáros szentmisét mutat be Mohos Gábor segédpüspök atya a Szent Gellért Énekkar közreműködésével, majd a szentmise után szentségimádás, alatta pedig gyóntatás lesz.
AUGUSZTUS 18-ÁN, SZERDÁN: a reggeli 7-es szentmise után a templom szintén nyitva lesz napközben, s a keresztet csendes, egyéni imádság keretében lehet látogatni. Délután fél 5-től dicsőítő szentségimádás lesz, alatta pedig gyóntatás. 18 órakor – az egész programsorozat csúcsaként – ünnepi szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros atya, melynek a végén Mindenszentek litániája lesz, majd a missziós kereszt búcsúztatása.
Aki csak teheti, vegyen részt ezeken a programokon! Látogassuk meg minél többen a missziós keresztet, hódoljunk az értünk meghalt Jézus előtt, s imádkozzunk a hamarosan kezdődő Eucharisztikus Kongresszusért! Akik még nem regisztráltak a kongresszus programjaira, azok ezt augusztus 29-ig tehetik meg a kongresszus honlapján keresztül (https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio). Az egyénileg regisztráltak hozzá tudnak kapcsolódni a Szent Gellért Plébánia csoportjához is, plébániánk kódjának megadásával. Plébániánk kódja: IEC-5JPX.

Pénteken, augusztus 20-án, Szent István király ünnepén templomunkban 9-kor és 11-kor tartunk szentmiséket. A 11 órai szentmise után szoborkertünkben megkoszorúzzuk első szent királyunk szobrát. Ezen a napon a szokásos pénteki szentségimádás, valamint az esti szentmise elmarad, hogy minél többen részt tudjunk venni délután 5 órakor a budapesti Szent István Bazilika előtti téren az ünnepi szentmisén és a Szent Jobb Körmeneten. A Szent Gellért Plébánia közösen is képviselteti magát a rendezvényen: a csoportos gyülekező a Posta közelében, a Szent Gellért Plébánia lobogója alatt lesz du. 3 órakor Albert Jolán vezetésével. Részvételünkkel, közös imádságunkkal és énekünkkel járuljunk hozzá egyházi és nemzeti ünnepünk méltó megüléséhez!

Az augusztus 28-i plébániai autóbuszos zarándoklatra beteltek a helyek, már csak várólistára lehet jelentkezni, ha esetleg valaki lemondaná a részvételét. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, 8 órakor pedig a templomtól, a hazaérkezés pedig az esti órákban, 19 óra körül. A közös ebéden kívüli élelemről és innivalóról kérjük, hogy minden résztvevő maga gondoskodjék.   

Augusztus 29-én, vasárnap, a 11 órai szentmise keretében lesz új káplánunk, Riesz Domonkos atya hivatalos köszöntése, mely után rövid, közös együttlétre várjuk a testvéreket a plébánia kertjébe. Szintén ezen a napon, az esti 6-os szentmisében Szilas Imre beat-miséje kerül bemutatásra templomunkban a zeneszerző és társai előadásában.

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy megváltozott plébániánk honlapcíme és központi e-mail címe. Honlapunk új címe: szgp.hu; központi e-mail címünk: [email protected]