HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA – JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 10, 27-30: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk.”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2022-1-h_sv_t

HIRDETÉSEK:

Ma, húsvét 4. vasárnapja, vagyis a Jó Pásztor vasárnapja van. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, hogy a Jóisten küldjön munkásokat aratásába, a meghívott fiatalok pedig meghallják az Úr szavát és örömmel mondjanak rá igent. Imádkozzunk azokért is, akik már elfogadták az Úr hívását, hogy papként vagy szerzetesként hűségesen és hitelesen dolgozzanak az Úr szőlőjében. Ferenc pápa üzenete a hivatások világnapjára: https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-59-vilagnapjara

Május hónapban minden nap loretói litániát imádkozunk templomunkban a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére az esti szentmisék után.

A plébánia folyosóján egy „Holnaphimnusz” című teremtésvédelmi kiállítást tekinthetnek meg a kedves testvérek május 22-ig. Figyeljük meg a teremtett világunk csodáit, és tegyünk elhatározásokat, mivel csökkenthetjük a környezeti ártalmakat.

Plébániánkon idén az elsőáldozás május 22-én, vasárnap lesz a 9-es szentmisében azon gyerekek számára, akik részt vettek a felkészítésen. Imádkozzunk értük, hogy Jézust szívből szeressék és mindig hűek legyenek hozzá.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk a bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyre, valamint a majki kamalduli remeteséghez május 28-án, szombaton. FONTOS változás a múlt vasárnapi hirdetéshez képest, hogy az indulás 1 órával korábban lesz, vagyis reggel fél 7-kor Őrmezőről, a piros iskola épülete elől, 7 órakor pedig a templomtól. A programban lesz szentmise és közös imádság, valamint közös ebéd is. A részvételi díj, mely az ebéd árát is tartalmazza: 5000 Ft / fő. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet. A jelentkezésnél kérjük, vegyék figyelembe, hogy úticéljainkon gyalogolnunk is kell majd valamennyit.

Még van néhány hely plébániai nyári nagytáborunkba, ami július 27e és 31-e között lesz Verőcén, Csattogó-völgyben. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Bővebb információ ITT olvasható, valamint jelentkezni is itt lehet, a jelentkezési űrlap kitöltésével.

Ministránsok számára ottalvós ministráns tábort is szervezünk a nagytábor előtt Nagymaroson, július 23-a szombattól, mely után ők is részt vesznek a plébánia nagytáborában. A ministránstáborra jelentkezni Nyiri Gellértnél vagy Doma atyánál lehet.

Plébániai napközis (otthon alvós) tábort szervezünk június 20-a hétfő és 24-e péntek között, 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, Vadaspark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek az alábbi plakáton, valamint a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 12-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap
Várjuk azoknak az idősebb fiataloknak és pedagógusoknak is a jelentkezését, akik segítőként vennének részt a napköziben.

IMÁDSÁG:
Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj áldozatkész buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak! 
Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen.