HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

EVANGÉLIUM:

Jn 21, 1-19: Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután hozzátette: „Kövess engem!”

LITURGIKUS REND:

Az aktuális heti liturgikus rend templomunkban: Liturgikus rend

TAKI:

Az aktuális rejtvény a következő vasárnapi 9-es szentmisére, amit a gyerekek a mise kezdete előtt dobhatnak be a szentély előtt kihelyezett dobozba: TAKI

GELLÉRTESÍTŐ MAGAZIN:

Megjelent plébániánk újságjának, a Gellértesítő Magazinnak húsvéti száma, ami digitálisan itt olvasható: https://issuu.com/szentgellertplebania/docs/gell_rtes_t_magazin_-_2022-1-h_sv_t

HIRDETÉSEK:

A mai napon, május első vasárnapján, anyák napja van. Szeretettel köszöntünk minden édesanyát és Isten áldását kérjük életükre és szülői hivatásukra!

Május hónapban minden nap loretói litániát imádkozunk templomunkban a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére az esti szentmisék után.

Egyházmegyénkben sok éves hagyomány, hogy egy év során, egy beosztás szerint, minden nap van valamelyik templomban egésznapos szentségimádás. A mi templomunk egyik ilyen szentségimádási napja május 4-e. Éppen ezért most szerdán, május 4-én egésznapos szentségimádást tartunk a szentségi kápolnában a reggeli szentmise végétől az esti szentmise kezdetéig. A szentségimádási napra – a pénteki szentségimádásokhoz hasonlóan – kérjük, hogy iratkozzanak fel a kedves testvérek egy-egy időpontra, hogy egy valaki biztosan jelen legyen minden időpontban. Keressük fel minél többen a köztünk lakó Úr Jézust!

A közösségben imádkozni vágyó testvéreket szeretettel várjuk plébániai imacsoportjainkba csütörtökön este 6 órától a templomba. Az alkalom dicsőítő szentségimádással és rövid tanítással kezdődik, majd mindenki kis imacsoportban folytatja az imádságot. Az imacsoportok alkalmai minden hónap 1. és 3. csütörtökjein vannak.

Új ifjúsági közösség alakult plébániánkon Doma atya vezetésével 8. és 9. osztályos fiatalok számára. Az összejövetelek csütörtökönként vannak este 7 órától a plébánián. A közösségbe jelentkezni Doma atyánál lehet személyesen.

Pénteken elsőpéntek lesz. Gyóntatás a reggeli szentmise után, valamint du. 4 órától lesz a templomban, az esti szentmise alatt is. Szokásos módon egésznapos szentségimást tartunk a szentségi kápolnábana reggeli mise utántól 17 óráig, amennyiben minden időpontra lesz önként vállalkozó, aki a hátsó asztalra kihelyezett lapon felírja magát. Este 8 és 9 óra között vezetett, közösségi szentségimádás lesz a szentségi kápolnában a Bibliaóra közösségének közreműködésével. Szeretettel várunk mindenkit! Ezen a pénteken – egyéb ministránsprogram miatt – a szokásos ministránsgyűlés elmarad!

A plébánia folyosóján egy „Holnaphimnusz” című teremtésvédelmi kiállítást tekinthetnek meg a kedves testvérek május 22-ig. Figyeljük meg a teremtett világunk csodáit, és tegyünk elhatározásokat, mivel csökkenthetjük a környezeti ártalmakat.

A plébániánkon sok éve működő, idősebb testvéreinkből álló karizmatikus közösség mostantól kezdve ismét találkozik élőben is, minden hónap első keddjén, vagyis most kedden is, este fél 8-tól az ebédlőben. Imaalkalmukra szeretettel várnak új, csatlakozni vágyó testvéreket is. A hónap többi keddjein továbbra is online alkalmakat tartanak.

Plébániánkon idén az elsőáldozás 3 hét múlva, május 22-én, vasárnap lesz a 9-es szentmisében azon gyerekek számára, akik részt vettek a felkészítésen. Imádkozzunk értük, hogy Jézust szívből szeressék és mindig hűek legyenek hozzá.

Plébániai autóbuszos zarándoklatot szervezünk a bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyre, valamint a majki kamalduli remeteséghez május 28-án, szombaton. A programban lesz szentmise és közös imádság, valamint közös ebéd is. Az indulás reggel fél 8-kor lesz Őrmezőről, 8 órakor pedig a templomtól, a hazaérkezés pedig az esti órákban, 19 óra körül. A részvételi díj, mely az ebéd árát is tartalmazza: 5000 Ft / fő. Jelentkezni a sekrestyében vagy a plébániai irodában lehet. A jelentkezésnél kérjük, vegyék figyelembe, hogy úticéljainkon gyalogolnunk is kell majd valamennyit.

Még van néhány hely plébániai nyári nagytáborunkba, ami július 27e és 31-e között lesz Verőcén, Csattogó-völgyben. Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Bővebb információ ITT olvasható, valamint jelentkezni is itt lehet, a jelentkezési űrlap kitöltésével.

Ministránsok számára ottalvós ministráns tábort is szervezünk a nagytábor előtt Nagymaroson, július 23-a szombattól, mely után ők is részt vesznek a plébánia nagytáborában. A ministránstáborra jelentkezni Nyiri Gellértnél vagy Doma atyánál lehet.

Plébániai napközis (otthon alvós) tábort szervezünk június 20-a hétfő és 24-e péntek között, 7 évnél idősebb, általános iskolás gyermekek részére. A programban lesz közös imádság és szentmise, játék, sport, kirándulás, kézműves foglalkozás, Vadaspark látogatás, valamint strandolás a Velencei tóban. Részletek az alábbi plakáton, valamint a jelentkezési lapon olvashatók. Jelentkezni június 12-e vasárnapig lehet a kitöltött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezési lap letölthető innen: jelentkezési lap
Várjuk azoknak az idősebb fiataloknak és pedagógusoknak is a jelentkezését, akik segítőként vennének részt a napköziben.